Кредиты на приобретение жилья (незавершенного законсервированного капитального строения на земельном участке, предназначенном для строительства жилого помещения)

nedv1

icon-big-1

да 20 гадоў
Тэрмін крэдыту

icon-5

17 %  для дакрэдытавання грамадзян, якія заключылі ў Банку крэдытныя дагаворы на набыццё жылля з дзяржаўнай падтрымкай
19,5 %
Стаўка

icon3Умовы крэдытавання

Від
крэдыту

Беларускія рублі

Парадак выплаты працэнтаў за карыстанне крэдытам

Памер крэдыту

Спосаб забеспячэння выканання абавязацельстваў па крэдытным дагаворы

Тэрмін карыстання крэдытам

% стаўка
(гадавых)

Набыццё жылых памяшканняў1

да 20 гадоў 2

стаўка рэфінансавання НБ РБ 3 + 5,0 п.п.5

стаўка рэфінансавання НБ РБ + 7,5 п.п.

за фактычны час карыстання крэдытам/ у адпаведнасці з графікам пагашэння запазычанасці па крэдыце і працэнтах, разлічаных зыходзячы з астатку запазычанасці на першае чысло кожнага месяца

да 90 % кошту набыцця жылога памяшкання ў межах плацежаздольнасці крэдытаатрымальніка

а) па крэдыце ў памеры, які не перавышае 100 тыс. рублёў - паручыцельства фізічных(ай) асоб(ы), заклад (іпатэка) нерухомай маёмасці крэдытаатрымальніка або трэцяй асобы, не абцяжаранай правамі трэціх асоб і арыштамі, і іншыя спосабы, прадугледжаныя заканадаўствам РБ, акрамя закладу (іпатэкі) набываемага (набытага) з прыцягненнем крэдыту жылога памяшкання згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16.04.2020 № 130 «Аб іпатэчным жыллёвым крэдытаванні», закладу рухомай маёмасці, няўстойкі і страхавання рызыкі невяртання крэдыту;

б) па крэдыце ў памеры звыш 100 тыс. рублёў 4 -
заклад (іпатэка) набываемага (набытага) з прыцягненнем крэдыту жылога памяшкання, не абцяжаранага правамі трэціх асоб і арыштамі, згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16.04.2020 № 130 «Аб іпатэчным жыллёвым крэдытаванні», і паручыцельства фізічных(ай) асоб(ы)»

Набыццё жылых памяшканняў, атрыманых па дамове аб адступным ад забудоўшчыкаў

да 20 гадоў 2

 

 

 

стаўка рэфінансавання НБ РБ 3 + 3 п.п.

у адпаведнасці з графікам пагашэння запазычанасці па крэдыце і працэнтах, разлічаных зыходзячы з астатку запазычанасці на першае чысло кожнага месяца

да 90 % кошту набыцця жылога памяшкання ў межах плацежаздольнасці крэдытаатрымальніка

паручыцельства фізічных(ай) асоб(ы)

приобретение незавершенного законсервированного капитального строения на земельном участке, предназначенном для строительства жилого помещения

до 20 лет 2

ставка рефинан­сирования НБ РБ3 + 7,5 п.п. 

за фактическое время пользования кредитом/ в соответствии с графиком погашения задолженности по кредиту и процентам, рассчитанным исходя из остатка задолженности на первое число каждого месяца

до 90 % стоимости приобретения незавершенного за­консервированного ка­питального строения,
в пределах платежеспособности кредитополучателя

поручительство фи­зических(ого) лиц(а), залог (ипотека) недви­жимого имущества кредитополучателя либо третьего лица, не обремененного правами третьих лиц и арестами, и иные способы, предусмотренные законодательством, кроме залога движимого имущества, неустойки и страхования риска невозврата кредита

1 Сукупны памер прадастаўляемага крэдытаатрымальніку крэдыту ў адпаведнасці з радком 1 і крэдыту (аднаразовай субсідыі) на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання ў адпаведнасці з указамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь не павінен перавышцть 100 % кошту будаўніцтва (рэканструкцыі) або набыцця жылога памяшкання.

Погашение основного долга по кредиту осуществляется:

 • при приобретении жилого помещения (незавершенного законсервированного капитального строения) – со следующего месяца после истечения 18 месяцев, следующих за месяцем заключения кредитного договора.

3 Працэнтная стаўка за карыстанне крэдытам з’яўляецца плаваючай і змяняецца з дня змянення стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь.

4 Не дапускаецца прадастаўленне на набываемае з прыцягненнем крэдыту жылое памяшканне сукупных памераў крэдытаў:
- у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 06.01.2012 №13 «Аб некаторых пытаннях прадастаўлення грамадзянам дзяржаўнай падтрымкі пры будаўніцтве (рэканструкцыі) або набыцці жылых памяшканняў» і крэдыту ў памеры звыш 100 тысяч рублёў, згодна з гэтымі ўмовамі;
-з выкарыстаннем субсідыі на пагашэнне крэдыту згодна з указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 04.07.2017 №240 «Аб дзяржаўнай падтрымцы грамадзян пры будаўніцтве (рэканструкцыі) жылых памяшканняў» і ад 17.12.2019 №465 «Аб мерах па забеспячэнні жылымі памяшканнямі шматдзетных сем’яў у г.Мінску» і крэдыту ў памеры звыш 100 тысяч рублёў, згодна з гэтымі ўмовамі.

5 Для дакрэдытавання грамадзян, якія заключылі ў банку крэдытныя дагаворы на набыццё жылля з дзяржаўнай падтрымкай.

Выдача крэдыту згодна з заключанымі крэдытнымі дагаворамі ажыццяўляецца ў тэрмін не пазней за 30 каляндарных дзён пасля прадастаўлення заявы Крэдытаатрымальніка аб пералічэнні сродкаў, (у выпадку ўстанаўлення ў дагаворы куплі-продажу тэрміну ажыццяўлення разлікаў звыш 30 каляндарных дзён – у тэрміны, устаноўленыя дагаворам куплі - продажу.)

Пры прадастаўленні крэдыту на фінансаванне нерухомасці фізічным асобам, які яатрымліваюць фінансавую дапамогу дзяржавы на пагашэнне раней атрыманых крэдытаў у адпаведнасці з заканадаўствам, магчыма правядзенне ацэнкі плацежаздольнасці з улікам памеру штомесячна аказваемай фінансавай дапамогі.

требования для получения кредита на автоПатрабаванні да заяўніка

Кредиты предоставляются дееспособным физическим лицам (гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам (лицам без гражданства)), постоянно проживающим в Республике Беларусь и имеющим постоянный доход в Республике Беларусь или в организациях Российской Федерации (других государств), относящихся к Интеграционным объединениям на постсоветском пространстве, перечисленным на веб-сайте Министерства иностранных дел, (предоставившим поручительство физического лица супруга(и) (при наличии) независимо от наличия (отсутствия) постоянного дохода в Республике Беларусь или за ее пределами), в том числе достигшим общеустановленного пенсионного возраста (предоставившим поручительство физических(ого) лиц(а) из числа близкого(их) родственника(ов) (члена(ов) семьи) заявителя не достигших общеустановленного пенсионного возраста;

Гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, кредиты предоставляются исходя из размера пенсии или при осуществлении им трудовой деятельности – исходя из размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности за последние три месяца.

icon1Неабходныя дакументы

 • копія пашпарта Крэдытаатрымальніка і паручыцеля(яў) (пры выбары спосабу забеспячэння па крэдыце - паручыцельства фізічных асоб), з прад’яўленнем арыгінала;
 • дакументы, якія пацвярджаюць даходы фізічнай асобы для атрымання крэдыту, афармлення паручыцельства (даведкі аб даходах)[1]. Калі Заяўнік і (або) паручыцель атрымліваюць заработную плату (пенсію) ва ўстанове Банка афармленне крэдыту магчыма без прадастаўлення даведкі аб даходах.
 • Згода Крэдытаатрымальніка і паручыцеляў на прадастаўленне крэдытнай справаздачы з Крэдытнага рэгістра Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь. Згода на прадастаўленне крэдытнай справаздачы можа быць аформлена Заяўнікам у Нацыянальным банку Рэспублікі Беларусь. У дадзеным выпадку крэдытная справаздача з Крэдытнага рэгістра Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь прадстаўляецца Заяўнікам у Банк самастойна;
 • згода Крэдытаатрымальніка і паручыцеля(ў) на прадастаўленне інфармацыі аб наяўнасці звестак у інфармацыйных рэсурсах, якія знаходзяцца ў распараджэнні МУС;
 • дагавор куплі-продажу, натарыяльна або рэгістратарам засведчаны і зарэгістраваны ў арганізацыі па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў на яе і здзелак з ёй або дагавор, зарэгістраваны ў сельскім выканаўчым камітэце, калі ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі такі дагавор лічыцца заключаным. У дагаворы куплі-продажу павінны быць прадугледжаны тэрміны канчатковага разліку па дагавору. [2]
 • анкета заяўніка (паручыцеля(яў)). Афармляецца ў банку.

[1] Тэрмін дзеяння даведак – 30 каляндарных дзён пасля іх выдачы. Датай выдачы лічыцца пазначаная на даведцы дата рэгістрацыі прадпрыемства (арганізацыі), якое выдала такую ​​даведку.

 [2] Пры прадастаўленні крэдыту на набыццё жылога памяшкання (часткі жылога памяшкання, выдзеленай у асобнае жылое памяшканне (ізаляваны жылы пакой), долі ў праве ўласнасці на жылое памяшканне, незавершанага закансерваванага капітальнага будынку на зямельным участку, прызначаным для будаўніцтва жылога памяшкання), разгляд пытання аб выдачы крэдыту магчымы пры прадстаўленні Заяўнікам папярэдняга дагавору куплі-продажы.

* Пры набыцці жылога памяшкання (часткі жылога памяшкання, выдзеленай у асобнае жылое памяшканне (ізаляванага жылога пакоя), долі ў праве ўласнасці на жылое памяшканне) па дагавору мены прадастаўляецца дагавор мены, натарыяльна або рэгістратарам засведчаны і зарэгістраваны ў арганізацыі па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў на яго і здзелак з ёй, або дагавор, зарэгістраваны ў сельскім выканаўчым камітэце, калі ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі такі дагавор лічыцца заключаным (копія дагавору і арыгінал для агляду).

Індывідуальныя прадпрымальнікі дадаткова прадастаўляюць наступныя дакументы*:

 • копіі пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі, ліцэнзіі (пры наяўнасці), з прад’яўленнем арыгіналаў;
 • звесткі аб даходах індывідуальнага прадпрымальніка;
 • даведка абслугоўваючага банка аб руху грашовых сродкаў па бягучым рахунку за апошнія тры месяцы, аб наяўнасці картатэкі да бягучага рахунку (даведка не прадстаўляецца ў выпадку, калі індывідуальны прадпрымальнік працуе без адкрыцця рахунку; пры наяўнасці рахунку ва ўстанове Банка, па даручэнні Заяўніка можа быць запытана выпіска з бягучага рахунку за тры апошнія месяцы, якія папярэднічаюць месяцу звароту за крэдытам);
 • падатковая дэкларацыя (разлік) за апошні справаздачны перыяд. Падатковая дэкларацыя прадстаўляецца, калі індывідуальны прадпрымальнік працуе без адкрыцця рахунку або пры адсутнасці атрымання грашовых сродкаў на яго;

З мэтай атрымання крэдыту Заяўнік можа звярнуцца ў службу іпатэчнага і льготнага крэдытавання ААТ «ААБ Беларусбанк».

Дакументы, якія прадстаўляюцца пры забеспячэнні выканання абавязацельстваў па крэдыце залогам (іпатэкай) нерухомай маёмасці

 • выпіска з Адзінага дзяржаўнага рэгістра нерухомай маёмасці, правоў на яе і здзелак з ёй аб адсутнасці абцяжарання правамі трэціх асоб і арыштаў на прадмет залогу
 • абавязковая незалежная ацэнка кошту прадмета закладу (не прадастаўляецца ў выпадках прадастаўлення ў заклад (іпатэку) рэканструюемага (рэканструяванага) з прыцягненнем крэдыту жылога памяшкання ў сілу заканадаўства; рэканструюемага (набываемага) з прыцягненнем крэдыту жылога памяшкання).

Пры прадастаўленні ў залог (іпатэку) аднакватэрнага жылога дома з адначасовай іпатэкай па тым жа дагаворы зямельнага ўчастка, на якім ён знаходзіцца, або часткі гэтага ўчастка, якая функцыянальна забяспечвае закладваемы аб’ект, або прыналежнага залогадавальніку права арэнды гэтага ўчастка або яго адпаведнай часткі - у выніках ацэнкі павінен быць выдзелены кошт зямельнага ўчастка (права арэнды зямельнага ўчастка).

Форма прадастаўлення крэдыту

Сума крэдыту па пісьмовай заяве крэдытаатрымальніка пералічваецца на рахункі трэціх асоб-прадаўцоў жылых памяшканняў (іх прадстаўнікоў – фізічных асоб), адкрытыя ў ААТ "ААБ Беларусбанк", або на рахункі юрыдычных асоб, індывідуальных прадпрымальнікаў, адкрытыя ў банках, якія ажыццяўляюць іх разлікова-касавае абслугоўванне.

Нашы партнёры

Іншыя выгадныя прапановы банка