Публічныя аферты ААТ «ААБ Беларусбанк»

ПРАПАНОВА (АФЕРТА) на прымяненне ў перыяд з 01.01.2024 па 31.12.2024 (уключна) фіксаванага значэння стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па крэдытных дагаворах на фінансаванне нерухомасці на ўмовах, вызначаных банкам (за выключэннем крэдытаў з выкарыстаннем субсідыі на пагашэнне крэдыту згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 04.07.2017 № 240), заключаных па 31.05.2022 (уключна), па якіх разлік штомесячнага плацяжу па працэнтах ажыццяўляецца з улікам значэння стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на часовае прымяненне ў перыяд з 01.01.2024 па 31.12.2024 (уключна) фіксаванага значэння стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па дзеючых у названы перыяд крэдытных дагаворах на фінансаванне нерухомасці на ўмовах, вызначаных БАНКАМ (за выключэннем крэдытаў з выкарыстаннем субсідыі на пагашэнне крэдыту згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 04.07.2017 № 240), заключаных па 31.05.2022 (уключна), па якіх разлік штомесячнага плацяжу па працэнтах ажыццяўляецца з улікам значэння стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь.

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне крэдытаатрымальнікам чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Прадугледжанае гэтай прапановай дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору ўступае ў сілу з моманту акцэпту гэтай прапановы, прымяняецца да адносін бакоў з 01.01.2024 і дзейнічае па 31.12.2024 (уключна).

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Пункт 1.1 крэдытнага дагавору дапоўніць часткай наступнага зместу:

« У перыяд з 01.01.2024 па 31.12.2024 (уключна) значэнне стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, якая прымяняецца для разліку памеру штомесячнага плацяжу па гэтым дагаворы, устанаўліваецца ў выглядзе фіксаванага значэння – 9,25% гадавых. Пачынаючы з 01.01.2025 прымяняецца значэнне стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, дзеючае на 01.01.2025. Далейшае налічэнне працэнтаў ажыццяўляецца зыходзячы з памеру нанава ўстаноўленай стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з дня яе змянення.»».

Прапанова (аферта) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на прадастаўленне крэдыту на спажывецкія патрэбы (у тым ліку заключанага ў адпаведнасці з указамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь), дагавору бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, які змяшчае ўмовы авердрафтнага крэдытавання, заключаных у тым ліку ў электронным выглядзе ў каналах дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання, па 21.07.2023 уключна

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на змяненне ўмоў у частцы зніжэння памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам, пені, няўстойкі па крэдытных дагаворах на прадастаўленне крэдыту на спажывецкія патрэбы (у тым ліку заключаных у адпаведнасці з указамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь), дагаворах бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, якія змяшчаюць умовы авердрафтнага крэдытавання, заключаных у тым ліку ў электронным выглядзе ў каналах дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання, па якіх:

памер пені за несвоечасовую выплату працэнтаў за карыстанне крэдытам (авердрафтным крэдытам) перавышае больш чым у 1,3 раза дзеючую працэнтную стаўку за карыстанне крэдытам (авердрафтным крэдытам);

памер няўстойкі за несвоечасовае вяртанне асноўнага доўгу і (або) працэнтаў за карыстанне крэдытам (авердрафтным крэдытам) перавышае дзеючую працэнтную стаўку за карыстанне крэдытам (авердрафтным крэдытам) у выпадку прыняцця ў якасці забеспячэння выканання абавязацельстваў па крэдытным дагаворы (дагаворы бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, які змяшчае ўмовы авердрафтнага крэдытавання) няўстойкі;

памер працэнтаў пры нямэтавым выкарыстанні крэдыту (часткі крэдыту) перавышае дзеючую працэнтную стаўку за карыстанне крэдытам.

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору (дагавору бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, які змяшчае ўмовы авердрафтнага крэдытавання) з фізічнай асобай, названай у далейшым крэдытаатрымальнік, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору (дагавору бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, які змяшчае ўмовы авердрафтнага крэдытавання) на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне крэдытаатрымальнікам чарговага плацяжу па аплаце крэдыту (авердрафтнага крэдыту) і (або) выплаце працэнтаў за карыстанне ім.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору (дагавору бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, які змяшчае ўмовы авердрафтнага крэдытавання):

1. У выпадку несвоечасовай выплаты працэнтаў за карыстанне крэдытам (авердрафтным крэдытам) крэдытаатрымальнік выплачвае БАНКУ пеню ад сумы несвоечасова выплачаных працэнтаў за карыстанне крэдытам (авердрафтным крэдытам) у памеры, роўным 1/365(366) памеру працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам (авердрафтным крэдытам) па крэдытным дагаворы (дагаворы бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, які змяшчае ўмовы авердрафтнага крэдытавання), павялічанай у 1,3 раза, за кожны каляндарны дзень пратэрміноўкі з наступнага дня пасля заканчэння тэрміну выплаты працэнтаў за карыстанне крэдытам (авердрафтным крэдытам) да дня іх поўнай выплаты ўключна.

У выпадку прыняцця ў якасці забеспячэння выканання абавязацельстваў па крэдытным дагаворы (дагаворы бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, які змяшчае ўмовы авердрафтнага крэдытавання) няўстойкі крэдытаатрымальнік пры наяўнасці пратэрмінаванай запазычанасці па крэдыце (авердрафтным крэдыце) выплачвае БАНКУ няўстойку ў памеры 1/365(366) ад дзеючай працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам (авердрафтным крэдытам) па крэдытным дагаворы (дагаворы бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, які змяшчае ўмовы авердрафтнага крэдытавання), налічаную за кожны каляндарны дзень пратэрміноўкі на суму пратэрмінаванай запазычанасці па крэдыце (авердрафтным крэдыце), уключаючы суму пратэрмінаванага доўгу і суму пратэрмінаваных працэнтаў.

У выпадку нямэтавага выкарыстання крэдыту (або яго часткі) крэдытаатрымальнік выплачвае БАНКУ працэнты за карыстанне крэдытам (часткай крэдыту), выкарыстаным(ай) не па мэтавым прызначэнні, у памеры дзеючай працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы.

2. Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту акцэпту гэтай прапановы і прымяняецца да адносін бакоў, якія ўзніклі з 22.07.2023.

Прапанова (аферта) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору, заключанага ў адпаведнасці з указамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь па 21.07.2023 уключна

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на змяненне ўмоў у частцы зніжэння памеру адказнасці Крэдытаатрымальніка – фізічнай асобы за несвоечасовае пагашэнне працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытных дагаворах, заключаных у адпаведнасці з указамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, па якіх памер пені за несвоечасовую выплату працэнтаў за карыстанне крэдытам перавышае больш, чым у 1,3 раза дзеючую працэнтную стаўку за карыстанне крэдытам.

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым крэдытаатрымальнік, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне Крэдытаатрымальнікам чарговага плацяжу па аплаце крэдыту і (або) выплаце працэнтаў за карыстанне ім.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«У выпадку несвоечасовай выплаты працэнтаў за карыстанне крэдытам Крэдытаатрымальнік выплачвае Крэдытадаўцу пеню ад сумы несвоечасова выплачаных працэнтаў за карыстанне крэдытам у памеры, роўным 1/365(366) памеру працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам па гэтым Дагаворы, павялічанай у 1,3 раза, за кожны каляндарны дзень з наступнага дня пасля заканчэння тэрміну выплаты працэнтаў за карыстанне крэдытам да дня іх поўнай выплаты ўключна.

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту акцэпта гэтай прапановы і прымяняецца да адносін бакоў, якія ўзніклі з 22.07.2023.».

ПРАПАНОВА (АФЕРТА) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору, заключанага па 31.05.2022 (уключна), на памяншэнне памеру працэнтаў (пераменнай гадавой працэнтнай стаўкі) за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам (дакрэдытаванне грамадзян, заключыўшых у ААТ «ААБ Беларусбанк» крэдытныя дагаворы на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў з дзяржаўнай падтрымкай) з 29.05.2023

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на памяншэнне з 29.05.2023 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных БАНКАМ, па дзеючых на дату акцэпта гэтай прапановы крэдытных дагаворах, заключаных па 31.05.2022 (уключна) для дакрэдытавання грамадзян, якія ажыццяўляюць будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў з дзяржаўнай падтрымкай у выглядзе льготных крэдытаў, субсідый на выплату часткі працэнтаў за карыстанне крэдытамі і субсідый на пагашэнне асноўнага доўгу па крэдытах у адпаведнасці з заканадаўствам, па якіх на дату акцэпта гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь (з улікам яе змянення), павялічанай на больш чым 4,75 працэнтнага пункта (пераменная гадавая працэнтная стаўка).

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Пункт 1.1 крэдытнага дагавору дапоўніць часткай наступнага зместу:

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 29.05.2023 зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 4,75 працэнтнага пункта.».

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў, узнікшых з 29.05.2023.»».

ПРАПАНОВА (АФЕРТА) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на памяншэнне памеру працэнтаў (фіксаванай гадавой працэнтнай стаўкі) за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам, за выключэннем крэдытаў у рамках сістэмы будаўнічых зберажэнняў (дакрэдытаванне грамадзян, заключыўшых у ААТ «ААБ Беларусбанк» крэдытныя дагаворы на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў з дзяржаўнай падтрымкай) з 29.05.2023

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на памяншэнне з 29.05.2023 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных БАНКАМ (за выключэннем крэдытаў у рамках сістэмы будаўнічых зберажэнняў), па дзеючых на дату акцэпта гэтай прапановы крэдытных дагаворах, заключаных для дакрэдытавання грамадзян, якія ажыццяўляюць будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў з дзяржаўнай падтрымкай у выглядзе льготных крэдытаў, субсідый на выплату часткі працэнтаў за карыстанне крэдытамі і субсідый на пагашэнне асноўнага доўгу па крэдытах у адпаведнасці з заканадаўствам, па якіх на дату акцэпта гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны ў абсалютным лічбавым выражэнні (фіксаваная гадавая працэнтная стаўка) і складае больш за 14,0 працэнтаў гадавых.

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 29.05.2023 у памеры 14,0 працэнтаў гадавых (фіксаваная гадавая працэнтная стаўка).

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў, узнікшых з 29.05.2023.»».

ПРАПАНОВА (АФЕРТА) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору, заключанага з 01.06.2022 па 28.02.2023 (уключна), на памяншэнне памеру працэнтаў (пераменнай гадавой працэнтнай стаўкі) за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам (дакрэдытаванне грамадзян, заключыўшых у ААТ «ААБ Беларусбанк» крэдытныя дагаворы на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў з дзяржаўнай падтрымкай) з 29.05.2023

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на памяншэнне з 29.05.2023 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных БАНКАМ, па дзеючых на дату акцэпта гэтай прапановы крэдытных дагаворах, заключаных з 01.06.2022 па 28.02.2023 (уключна) для дакрэдытавання грамадзян, якія ажыццяўляюць будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў з дзяржаўнай падтрымкай у выглядзе льготных крэдытаў, субсідый на выплату часткі працэнтаў за карыстанне крэдытамі і субсідый на пагашэнне асноўнага доўгу па крэдытах у адпаведнасці з заканадаўствам, па якіх на дату акцэпта гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь (з улікам яе змянення), павялічанай на больш чым 4,00 працэнтнага пункта (пераменная гадавая працэнтная стаўка).

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Пункт 1.1 крэдытнага дагавору дапоўніць часткай наступнага зместу:

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 29.05.2023 зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 4,00 працэнтнага пункта.».

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў, узнікшых з 29.05.2023.»».

Прапанова (аферта) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на памяншэнне памеру працэнтаў (фіксаванай гадавой працэнтнай стаўкі) за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам, за выключэннем крэдытаў у рамках сістэмы будаўнічых зберажэнняў (дакрэдытаванне грамадзян, якія ажыццяўляюць будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў з дзяржаўнай падтрымкай) з 01.03.2023

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк»,  названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на памяншэнне з 01.03.2023 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам (за выключэннем крэдытаў у рамках сістэмы будаўнічых зберажэнняў), па дзеючых на дату акцэпта гэтай прапановы крэдытных дагаворах, заключаных для дакрэдытавання грамадзян, якія ажыццяўляюць будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў з дзяржаўнай падтрымкай у выглядзе льготных крэдытаў, субсідый на выплату часткі працэнтаў за карыстанне крэдытамі і субсідый на пагашэнне асноўнага доўгу па крэдытах у адпаведнасці з заканадаўствам, па якіх на дату акцэпта гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны ў абсалютным лікавым выражэнні (фіксаваная гадавая працэнтная стаўка) і складае больш за 15,5 працэнтаў гадавых.

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым крэдытаатрымальнік, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне Крэдытаатрымальнікам чарговага плацяжу па  аплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

« Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 01.03.2023 у памеры 15,5 працэнтаў гадавых (фіксаваная гадавая працэнтная стаўка).

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў, якія ўзніклі з 01.03.2023.».

Прапанова (аферта) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору, заключанага па 31.05.2022 (уключна), на памяншэнне памеру працэнтаў (пераменнай гадавой працэнтнай стаўкі) за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам (дакрэдытаванне грамадзян, якія ажыццяўляюць будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў з дзяржаўнай падтрымкай) з 01.03.2023

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на памяншэнне з 01.03.2023 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам, па дзеючых на дату акцэпту гэтай прапановы крэдытных дагаворах, заключаных па 31.05.2022 (уключна) для дакрэдытавання грамадзян, якія ажыццяўляюць будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў з дзяржаўнай падтрымкай у выглядзе льготных крэдытаў, субсідый на выплату часткі працэнтаў за карыстанне крэдытамі і субсідый на пагашэнне асноўнага доўгу па крэдытах у адпаведнасці з заканадаўствам, па якіх на дату акцэпту гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь (з улікам яе змянення), павялічанай на больш чым 6,25 працэнтнага пункта (пераменная гадавая працэнтная стаўка).

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне крэдытаатрымальнікам чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Пункт 1.1 крэдытнага дагавору дапоўніць часткай наступнага зместу:

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 01.03.2023 зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 6,25 працэнтнага пункта.».

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў, якія ўзніклі з 01.03.2023.»».

Прапанова (аферта) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору, заключанага з 01.06.2022, на памяншэнне памеру працэнтаў (пераменнай гадавой працэнтнай стаўкі) за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам (дакрэдытаванне грамадзян, якія ажыццяўляюць будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў з дзяржаўнай падтрымкай) з 01.03.2023

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на памяншэнне з 01.03.2023 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам, па дзеючых на дату акцэпту гэтай прапановы крэдытных дагаворах, заключаных з 01.06.2022 для дакрэдытавання грамадзян, якія ажыццяўляюць будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў з дзяржаўнай падтрымкай у выглядзе льготных крэдытаў, субсідый на выплату часткі працэнтаў за карыстанне крэдытамі і субсідый на пагашэнне асноўнага доўгу па крэдытах у адпаведнасці з заканадаўствам, па якіх на дату акцэпту гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь (з улікам яе змянення), павялічанай на больш чым 4,0 працэнтныя пункты (пераменная гадавая працэнтная стаўка).

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Пункт 1.1 крэдытнага дагавору дапоўніць часткай наступнага зместу:

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 01.03.2023 зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 4,0 працэнтныя пункты.».

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў, якія ўзніклі з 01.03.2023.»».

Прапанова (аферта) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на памяншэнне памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў рамках сістэмы будаўнічых зберажэнняў з 01.02.2023

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на памяншэнне з 01.02.2023 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў рамках сістэмы будаўнічых зберажэнняў па дзеючых на дату акцэпту гэтай прапановы крэдытных дагаворах, па якіх на дату акцэпту гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з памеру сярэднеўзважанай стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь за перыяд з месяца заключэння дагавору жыллёвых зберажэнняў па месяц, які папярэднічае месяцу заключэння крэдытнага дагавору, павялічанай на 1 (адзін) працэнтны пункт, і складае больш за 17,14 працэнтаў гадавых.

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Пункт 1.1 крэдытнага дагавору дапоўніць часткай наступнага зместу:

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 01.02.2023 зыходзячы з памеру сярэднеўзважанай стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь за перыяд з месяца заключэння дагаворуа жыллёвых зберажэнняў па месяц, які папярэднічае месяцу заключэння крэдытнага дагавору, павялічанай на 1 (адзін) працэнтны пункт, але не больш за 17,14 працэнтаў гадавых.».

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў, якія ўзніклі з 01.02.2023.»».

Прапанова (аферта) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на памяншэнне памеру працэнтаў (фіксаванай гадавой працэнтнай стаўкі) за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам (за выключэннем крэдытаў у рамках сістэмы будаўнічых зберажэнняў) з 01.02.2023

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на памяншэнне з 01.02.2023 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам (за выключэннем крэдытаў у рамках сістэмы будаўнічых зберажэнняў), па якіх на дату акцэпту гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны ў абсалютным лікавым выражэнні (фіксаваная гадавая працэнтная стаўка) і складае больш за 17,14 працэнтаў гадавых.

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 01.02.2023 у памеры 17,14 працэнтаў гадавых (фіксаваная гадавая працэнтная стаўка).

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў, якія ўзніклі з 01.02.2023.».

Прапанова (аферта) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору, заключанага па 31.05.2022 (уключна), на памяншэнне памеру працэнтаў (пераменнай гадавой працэнтнай стаўкі) за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам з 01.02.2023

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам ««Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на памяншэнне з 01.02.2023 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам, па дзеючых на дату акцэпту гэтай прапановы крэдытных дагаворах, заключаных па 31.05.2022 (уключна), па якіх на дату акцэпту гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь (з улікам яе змянення), павялічанай на больш чым 7,89 працэнтнага пункта (пераменная гадавая працэнтная стаўка).

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Пункт 1.1 крэдытнага дагавору дапоўніць часткай наступнага зместу:

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 01.02.2023 зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 7,89 працэнтнага пункта.».

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў, якія ўзніклі з 01.02.2023.»».

Прапанова (аферта) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору, заключанага з 01.06.2022, на памяншэнне памеру працэнтаў (пераменнай гадавой працэнтнай стаўкі) за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам з 01.02.2023

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам ««Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на памяншэнне з 01.02.2023 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам, па дзеючых на дату акцэпту гэтай прапановы крэдытных дагаворах, заключаных з 01.06.2022, па якіх на дату акцэпту гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь (з улікам яе змянення), павялічанай на больш чым 5,64 працэнтнага пункта (пераменная гадавая працэнтная стаўка).

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Пункт 1.1 крэдытнага дагавору дапоўніць часткай наступнага зместу:

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 01.02.2023 зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 5,64 працэнтнага пункта.».

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў, якія ўзніклі з 01.02.2023.»».

Прапанова (аферта) на прымяненне ў перыяд з 01.01.2023 па 31.12.2023 (уключна) фіксаванага значэння стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па крэдытных дагаворах на фінансаванне нерухомасці на ўмовах, вызначаных банкам (за выключэннем крэдытаў з выкарыстаннем субсідыі на пагашэнне крэдыту згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 04.07.2017 № 240), заключаных па 31.05.2022 (уключна), па якіх разлік штомесячнага плацяжу па працэнтах ажыццяўляецца з улікам значэння стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, а таксама ў газетах «Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Звязда», з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на часовае прымяненне ў перыяд з 01.01.2023 па 31.12.2023 (уключна) фіксаванага значэння стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па дзеючых у названы перыяд крэдытных дагаворах на фінансаванне нерухомасці на ўмовах, вызначаных банкам (за выключэннем крэдытаў з выкарыстаннем субсідыі на пагашэнне крэдыту згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 04.07.2017 № 240), заключаных па 31.05.2022 (уключна), па якіх разлік штомесячнага плацяжу па працэнтах ажыццяўляецца з улікам значэння стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь.

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ любога плацяжу ў перыяд з 01.01.2023 па 31.12.2023 (уключна) па крэдытным дагаворы.

Прадугледжанае гэтай прапановай дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору ўступае ў сілу з моманту акцэпту гэтай прапановы, прымяняецца да адносін бакоў з 01.01.2023 і дзейнічае па 31.12.2023 (уключна).

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Пункт 1.1 крэдытнага дагавору дапоўніць часткай наступнага зместу:

«У перыяд з 01.01.2023 па 31.12.2023 (уключна) значэнне стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, якая прымяняецца для разліку памеру штомесячнага плацяжу па гэтым дагаворы, устанаўліваецца ў выглядзе фіксаванага значэння – 9,25% гадавых. Пачынаючы з 01.01.2024 прымяняецца значэнне стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, якое дзейнічае на 01.01.2024. Далейшае налічэнне працэнтаў ажыццяўляецца зыходзячы з памеру нанава ўстаноўленай стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з дня яе змянення.»».

Прапанова (аферта) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору, заключанага з 01.06.2022, на памяншэнне памеру працэнтаў (пераменнай гадавой працэнтнай стаўкі) за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на памяншэнне з 01.01.2023 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных  банкам, па дзеючых на дату акцэпту гэтай прапановы крэдытных дагаворах, заключаных з 01.06.2022, па якіх на дату акцэпту гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь (з улікам яе змянення), павялічанай на больш чым 6,0 працэнтных пунктаў (пераменная гадавая працэнтная стаўка).

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ  чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Пункт 1.1 крэдытнага дагавору дапоўніць часткай наступнага зместу:

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 01.01.2023 зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 6,0 працэнтных пунктаў.».

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў, якія ўзніклі з 01.01.2023.»».

Прапанова (аферта) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на памяншэнне памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў рамках сістэмы будаўнічых зберажэнняў

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на памяншэнне з 01.01.2023 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў рамках сістэмы будаўнічых зберажэнняў па дзеючых на дату акцэпту гэтай прапановы крэдытных дагаворах, па якіх на дату акцэпту гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з памеру сярэднеўзважанай стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь за перыяд з месяца заключэння дагавора жыллёвых зберажэнняў па месяц, які папярэднічае месяцу заключэння крэдытнага дагавора, павялічанай на 1 (адзін) працэнтны пункт, і складае больш за 18,0 працэнтаў гадавых.

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ  чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Пункт 1.1 крэдытнага дагавору дапоўніць часткай наступнага зместу:

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 01.01.2023 зыходзячы з памеру сярэднеўзважанай стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь за перыяд з месяца заключэння дагавора жыллёвых зберажэнняў па месяц, які папярэднічае месяцу заключэння крэдытнага дагавора, павялічанай на 1 (адзін) працэнтны пункт, але не больш за 18,0 працэнтаў гадавых.».

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў, якія ўзніклі з 01.01.2023.»».

Прапанова (аферта) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на памяншэнне памеру працэнтаў (фіксаванай гадавой працэнтнай стаўкі) за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам (за выключэннем крэдытаў у рамках сістэмы будаўнічых зберажэнняў)

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на памяншэнне з 01.01.2023 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам (за выключэннем крэдытаў у рамках сістэмы будаўнічых зберажэнняў), па якіх на дату акцэпту гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны ў абсалютным лікавым выражэнні (фіксаваная гадавая працэнтная стаўка) і складае больш за 18,0 працэнтаў гадавых.

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ  чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 01.01.2023 у памеры 18,0 працэнтаў гадавых (фіксаваная гадавая працэнтная стаўка).

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў, якія ўзніклі з 01.01.2023.».

Прапанова (аферта) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору, заключанага па 31.05.2022 (уключна), на памяншэнне памеру працэнтаў (пераменнай гадавой працэнтнай стаўкі) за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на памяншэнне з 01.01.2023 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам, па дзеючых на дату акцэпту гэтай прапановы крэдытных дагаворах, заключаных па 31.05.2022 (уключна), па якіх на дату акцэпту гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь (з улікам яе змянення), павялічанай на больш чым 8,75 працэнтнага пункта (пераменная гадавая працэнтная стаўка).

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ  чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Пункт 1.1 крэдытнага дагавору дапоўніць часткай наступнага зместу:

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 01.01.2023 зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 8,75 працэнтнага пункта.».

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў, якія ўзніклі з 01.01.2023.»».

Публічная аферта (прапанова) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору, дагавору бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, які ўтрымлівае ўмовы авердрафтнага крэдытавання, аб змяненні памеру працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым «Банк», з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай Банка на змяненне ўмоў у частцы зніжэння працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам на спажывецкія патрэбы ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных Банкам, авердрафтным крэдытам, па заключаных з фізічнымі асобамі (далей – Крэдытаатрымальнікі), у тым ліку ў электронным выглядзе ў каналах дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання, дзеючых на дату акцэпта наступных дагаворах:

1. па крэдытных дагаворах, па якіх памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні, прывязанай да стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на больш чым 8,0 працэнтных пунктаў (пераменная гадавая працэнтная стаўка)

2. па крэдытных дагаворах, па якіх памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні, прывязанай да стаўкі крэдыту авернайт Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на больш чым 7,0 працэнтных пунктаў (пераменная гадавая працэнтная стаўка);

3. па крэдытных дагаворах, па якіх памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны ў абсалютным лікавым выражэнні (фіксаваная гадавая працэнтная стаўка) і перавышае 20 % гадавых;

4. па крэдытных дагаворах на набыццё аўтамабіля GEELY ў СЗАТ «БЕЛДЖЫ» і яго дылераў, па якіх памер працэнтаў за карыстанне крэдытам на працягу першых 18 (24; 36 – адпаведна з умовамі заключанага крэдытнага дагавору) месяцаў з дня, наступнага за днём заключэння крэдытнага дагавору, вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні, прывязанай да стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, паменшанай на менш чым 2,0 працэнтныя пункты (пераменная гадавая працэнтная стаўка);

5. па крэдытных дагаворах на набыццё аўтамабіля GEELY ў СЗАТ «БЕЛДЖЫ» і яго дылераў, па якіх памер працэнтаў за карыстанне крэдытам, пачынаючы з 19 (25; 37 – адпаведна з умовамі заключанага крэдытнага дагавору) месяца, наступнага за днём заключэння крэдытнага дагавору, вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні, прывязанай да стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на больш чым 8,0 працэнтных пунктаў (пераменная гадавая працэнтная стаўка);

6. па дагаворах бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, якія ўтрымліваюць умовы авердрафтнага крэдытавання (далей – дагавор аб выкарыстанні карткі), па якіх памер працэнтаў за карыстанне авердрафтным крэдытам вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні, прывязанай да стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на больш чым 8,0 працэнтных пунктаў (пераменная гадавая працэнтная стаўка).

Банк лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору (дагавору аб выкарыстанні карткі) з Крэдытаатрымальнікам, які пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору (дагавору аб выкарыстанні карткі) на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне Крэдытаатрымальнікам чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры па крэдытным дагаворы (дагаворы аб выкарыстанні карткі), а таксама ажыццяўленне расходнай аперацыі па дагаворы аб выкарыстанні карткі, якая цягне ўзнікненне (павелічэнне) авердрафту.

1. Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору па крэдыце на спажывецкія патрэбы, па якім памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні, прывязанай да стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на больш чым 8,0 працэнтных пунктаў (пераменная гадавая працэнтная стаўка):

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы з 28.10.2022 устанаўліваецца зыходзячы з разліковай велічыні, прывязанай да стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 8,0 працэнтных пунктаў (пераменная гадавая працэнтная стаўка).

Пры змяненні стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь налічэнне працэнтаў з дня яе зменянення ажыццяўляецца зыходзячы з памеру нанава ўстаноўленай стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь.».

2. Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору па крэдыце на спажывецкія патрэбы, па якім памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні, прывязанай да стаўкі крэдыту авернайт Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на больш чым 7,0 працэнтных пунктаў (пераменная гадавая працэнтная стаўка):

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы з 28.10.2022 устанаўліваецца зыходзячы з разліковай велічыні, прывязанай да стаўкі авернайт Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 7,0 працэнтных пунктаў (пераменная гадавая працэнтная стаўка).

Пры змяненні стаўкі крэдыту авернайт Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь налічэнне працэнтаў з дня яе змянення ажыццяўляецца зыходзячы з памеру нанава ўстаноўленай стаўкі крэдыту авернайт Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь.».

3. Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору, па якім памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны ў абсалютным лікавым выражэнні (фіксаваная гадавая працэнтная стаўка) і перавышае 20 % гадавых:

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы з 28.10.2022 устанаўліваецца ў памеры 20% гадавых (фіксаваная гадавая працэнтная стаўка)».

4. Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору па крэдыце на набыццё аўтамабіля GEELY у СЗАТ «БелДжы» і яго дылераў, па якім памер працэнтаў за карыстанне крэдытам на працягу першых 18 (24; 36 – у адпаведнасці з умовамі заключанага крэдытнага дагавору) месяцаў з дня, наступнага за днём заключэння крэдытнага дагавору, вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні, прывязанай да стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, паменшанай на менш чым 2,0 працэнтныя пункты (пераменная гадавая працэнтная стаўка):

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы з 28.10.2022 устанаўліваецца на працягу першых 18 (24; 36 – у адпаведнасці з умовамі заключанага крэдытнага дагавору) месяцаў з дня, наступнага за днём заключэння крэдытнага дагавору, у памеры зыходзячы з разліковай велічыні, прывязанай да стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, паменшанай на 2,0 працэнтныя пункты (пераменная гадавая працэнтная стаўка).

Пры змяненні стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь налічэнне працэнтаў з дня яе змянення ажыццяўляецца зыходзячы з памеру нанава ўстаноўленай стаўкі крэдыту рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь.».

5. Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору па крэдыце на набыццё аўтамабіля GEELY у СЗАТ «БелДжы» і яго дылераў, па якім памер працэнтаў за карыстанне крэдытам пачынаючы з 19 (25; 37 – у адпаведнасці з умовамі заключанага крэдытнага дагавору) месяца, наступнага за днём заключэння крэдытнага дагавору, вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні, прывязанай да стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на больш чым 8,0 працэнтных пунктаў (пераменная гадавая працэнтная стаўка):

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы з 28.10.2022 і па заканчэнні 18 (24; 36 – у адпаведнасці з умовамі заключанага крэдытнага дагавору) месяца, наступнага за днём заключэння крэдытнага дагавору, устанаўліваецца ў памеры зыходзячы з разліковай велічыні, прывязанай да стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 8,0 працэнтных пунктаў (пераменная гадавая працэнтная стаўка).

Пры змяненні стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь налічэнне працэнтаў з дня яе змянення ажыццяўляецца зыходзячы з памеру нанава ўстаноўленай стаўкі крэдыту рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь.».

6. Умовы дадатковага пагаднення да дагавору аб выкарыстанні карткі, па якім памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з разліковай велічыні, прывязанай да стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на больш чым 8,0 працэнтных пунктаў (пераменная гадавая працэнтная стаўка):

«Памер працэнтаў за карыстанне авердрафтным крэдытам па дагаворы аб выкарыстанні карткі з 28.10.2022 устанаўліваецца ў памеры зыходзячы з разліковай велічыні, прывязанай да стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 8,0 працэнтных пунктаў (пераменная гадавая працэнтная стаўка).

Пры змяненні на працягу месяца стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь новая стаўка прымяняецца, пачынаючы з 1 чысла месяца, наступнага за месяцам уступлення ў сілу новага яе значэння.».

Дадатковыя пагадненні ўступаюць у сілу з моманту заключэння, прымяняюцца да адносін бакоў з 28.10.2022.

Публічная аферта (прапанова) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на памяншэнне памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў рамках сістэмы будаўнічых зберажэнняў

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай Банка на памяншэнне з 28.10.2022 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў рамках сістэмы будаўнічых зберажэнняў па дзеючых на дату акцэпта гэтай прапановы крэдытных дагаворах, па якіх на дату акцэпта гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з памеру сярэднеўзважанай стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь за перыяд з месяца заключэння дагавору жыллёвых зберажэнняў па месяц, які папярэднічае месяцу заключэння крэдытнага дагавору, павялічанай на 1 (адзін) працэнтны пункт, і складае больш за 19,5 працэнтнага пункта.

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптует прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Пункт 1.1 крэдытнага дагавору дапоўніць часткай наступнага зместу:

Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 28.10.2022 зыходзячы з памеру сярэднеўзважанай стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь за перыяд з месяца заключэння дагавору жыллёвых зберажэнняў па месяц, які папярэднічае месяцу заключэння крэдытнага дагавору, павялічанай на 1 (адзін) працэнтны пункт, але не больш за 19,5 працэнтнага пункта.

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў з 28.10.2022.».

Публічная аферта (прапанова) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору, заключанага да 31.05.2022 (уключна), на памяншэнне памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на памяншэнне з 26.09.2022 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных БАНКАМ (за выключэннем крэдытаў у рамках сістэмы будаўнічых зберажэнняў), па дзеючых на дату акцэпта гэтай прапановы крэдытных дагаворах, заключаных да 31.05.2022 (уключна), па якіх на дату акцэпта гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на больш чым 10,25 працэнтнага пункта (пераменная гадавая працэнтная стаўка).

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у адпаведным змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Пункт 1.1 крэдытнага дагавору дапоўніць часткамі наступнага зместу:

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 26.09.2022 зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь (па 31.12.2022 у выглядзе фіксаванага значэння – 9,25% гадавых), павялічанай на 10,25 працэнтнага пункта.

Пры змяненні з 01.01.2023 стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь налічэнне працэнтаў з дня яе змянення ажыццяўляецца зыходзячы з памеру нанава ўстаноўленай стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь.

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў з 26.09.2022.».».

Публічная аферта (прапанова) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору, заключанага з 01.06.2022 па 28.08.2022 (уключна), на памяншэнне памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных банкам

Гэты дакумент, размешчаны  сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыстам «Ашчаны банк «Беларусбанк», названмым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на памяншэнне з 26.09.2022 памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на фінансаванне нерухомасці ў беларускіх рублях на ўмовах, вызначаных БАНКАМ (за выключэннем крэдытаў у рамках сістэмы будаўнічых зберажэнняў), па дзеючых на дату акцэпта гэтай прапановы крэдытных дагаворах, заключаных у перыяд з 01.06.2022 па 28.08.2022 (уключна), па якіх на дату акцэпта гэтай прапановы памер працэнтаў за карыстанне крэдытам вызначаны зыходзячы з стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь (з улікам яе змянення), павялічанай на больш чым 7,5 працэнтнага пункта (пераменная гадавая працэнтная стаўка).

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей ўмовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ чарговага плацяжу па выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам у змененым памеры.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору:

«Пункт 1.1 крэдытнага дагавору дапоўніць часткамі наступнага зместу:

«Памер працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытным дагаворы ўстанаўліваецца з 26.09.2022 зыходзячы з разліковай велічыні: стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 7,5 працэнтнага пункта.

Дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да адносін бакоў з 26.09.2022.».».

Публічная аферта (прапанова) на змяненне (працяг) тэрміну пагашэння плацяжу па працэнтах за карыстанне крэдытам (авердрафтным крэдытам), які падлягае аплаце ў маі 2022

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на змяненне (працяг) тэрміну пагашэння плацяжу па працэнтах за карыстанне крэдытам, які падлягае аплаце ў маі 2022 па дзеючых на дату акцэпта гэтай прапановы крэдытных дагаворах (дагаворах бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку, доступ да якіх забяспечаны з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, якія ўтрымліваюць умовы авердрафтнага крэдытавання), па якіх пагашэнне  налічаных у красавіку 2022 на фактычны астатак запазычанасці працэнтаў за карыстанне крэдытам (авердрафтам) здзейснена да 04.05.2022 (уключна).

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору (дагавору бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку, доступ да якога забяспечаны з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, які ўтрымлівае ўмовы авердрафтнага крэдытавання) з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК (КЛІЕНТ), якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору, дагавору бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку, доступ да якога забяспечаны з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, які ўтрымлівае ўмовы авердрафтнага крэдытавання, на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ (КЛІЕНТАМ) любога плацяжу па названым дагаворы.

Прадугледжанае гэтай прапановай дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору (дагавору бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку, доступ да якога забяспечаны з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, які ўтрымлівае ўмовы авердрафтнага крэдытавання) уступае ў сілу з моманту акцэпту гэтай прапановы, прымяняецца да адносін бакоў з 01.04.2022.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору (дагавору бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку, доступ да якога забяспечаны з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, які ўтрымлівае ўмовы авердрафтнага крэдытавання).

«Устанавіць тэрмін ажыццяўлення КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ (КЛІЕНТАМ) плацяжу па працэнтах за карыстанне крэдытам (авердрафтам), неданалічаных у красавіку 2022 і падлягаючых аплаце ў маі 2022, да 30.06.2022 (уключна).»

Публічная аферта (прапанова) на прымяненне ў перыяд з 01.06.2022 па 31.12.2022 (уключна) фіксаванага значэння стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка па крэдытных дагаворах на фінансаванне нерухомасці на ўмовах, вызначаных банкам (за выключэннем крэдытаў з выкарыстаннем субсідыі на пагашэнне крэдыту згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 04.07.2017 № 240), заключаных з 01.03.2022 па 31.05.2022 (уключна) па якіх разлік штомесячнага плацяжу па працэнтах ажыццяўляецца з улікам значэння стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, а таксама ў газетах «Советская Белоруссия», «Рэспублiка», «Звязда», з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на часовае прымяненне ў перыяд з 01.06.2022 па 31.12.2022 (уключна) фіксаванага значэння стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па дзеючых у пазначаны перыяд крэдытных дагаворах на фінансаванне нерухомасці на ўмовах, вызначаных банкам (за выключэннем крэдытаў з выкарыстаннем субсідыі на пагашэнне крэдыту згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 04.07.2017 № 240), заключаных у перыяд з 01.03.2022 па 31.05.2022 (уключна), па якіх разлік штомесячнага плацяжу па працэнтах ажыццяўляецца з улікам значэння стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь (далей – крэдытны дагавор).

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАМ любога плацяжу ў перыяд з 01.06.2022 па 31.12.2022 (уключна) па крэдытным дагаворы.

Прадугледжанае гэтай прапановай дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору, уступае ў сілу з моманту акцэпту гэтай прапановы, прымяняецца да адносін бакоў з 01.06.2022 і дзейнічае па 31.12.2022 (уключна).

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору

«Пункт 1.1. крэдытнага дагавору дапоўніць часткай наступнага зместу:

У перыяд з 01.06.2022 па 31.12.2022 (уключна) значэнне стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, якая прымяняецца для разліку памеру штомесячнага плацяжу па гэтым дагаворы, устанаўліваецца ў выглядзе фіксаванага значэння – 9,25% гадавых. Пачынаючы з 01.01.2023 прымяняецца значэнне стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, якое дзейнічае на 01.01.2023. Далейшае налічэнне працэнтаў ажыццяўляецца зыходзячы з памеру нанава ўстаноўленай стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з дня яе змянення.».

Публічная аферта (прапанова) на прымяненне ў перыяд з 01.03.2022 па 31.12.2022 (уключна) фіксаванага значэння стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка па крэдытных дагаворах на фінансаванне нерухомасці на ўмовах, вызначаных банкам (за выключэннем крэдытаў з выкарыстаннем субсідыі на пагашэнне крэдыту згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 04.07.2017 № 240), заключаных па 28.02.2022 (уключна) па якіх разлік штомесячнага плацяжу па працэнтах ажыццяўляецца з улікам значэння стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, а таксама ў газетах «Советская Белоруссия», «Рэспублiка», «Звязда», з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на часовае прымяненне ў перыяд з 01.03.2022 па 31.12.2022 (уключна) фіксаванага значэння стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па дзеючых у названы перыяд крэдытных дагаворах на фінансаванне нерухомасці на ўмовах, вызначаных банкам (за выключэннем крэдытаў з выкарыстаннем субсідыі на пагашэнне крэдыту згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь от 04.07.2017 № 240), заключаных па 28.02.2022 (уключна), па якіх разлік штомесячнага плацяжу па працэнтах ажыццяўляецца з улікам значэння стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь (далей – крэдытны дагавор).

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых  у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне КРЭДЫТАПАТРЫМАЛЬНІКАМ любога плацяжу ў перыяд з 01.03.2022 па 31.12.2022 (уключна) па крэдытным дагаворы.

Прадугледжанае гэтай прапановай дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору ўступае ў сілу з моманту акцэпта гэтай прапановы, прымяняецца да адносін бакоў з 01.03.2022 і дзейнічае па 31.12.2022 (уключна).

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору

«Пункт 1.1. крэдытнага дагавору дапоўніць часткай  наступнага зместу:

У перыяд з 01.03.2022 па 31.12.2022 (уключна) значэнне стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, прымяняемай для разліку памеру штомесячнага плацяжу па гэтым дагаворы, устанаўліваецца ў выглядзе фіксаванага значэння – 9,25% гадавых. Пачынаючы з 01.01.2023 прымяняецца значэнне стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, якое дзейнічае на 01.01.2023. Далейшае налічэнне працэнтаў ажыццяўляецца зыходзячы з памеру нанава ўстаноўленай стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з дня яе змянення.».

Публічная аферта (прапанова) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору аб змяненні памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам на спажывецкія патрэбы

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым «Банк», з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай Банка на змяненне ўмоў у частцы змянення парадку вызначэння памеру працэнтаў за карыстанне крэдытам па крэдытных дагаворах у рамках «Крэдытнага канструктара» тэрмінам да 5 гадоў,  «Інтэрнэт-безнаяўны», заключаных з 01.03.2022 па 31.03.2022 (уключна) з фізічнымі асобамі (далей -  крэдытны дагавор).

Банк лічыць сябе на ўмовах, названых  у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым «Крэдытаатрымальнік», якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне Крэдытаатрымальнікам любога плацяжу па крэдытным дагаворы.

1. Дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору па крэдыце на спажывецкія патрэбы ў рамках «Крэдытнага канструктара» тэрмінам да 5 гадоў па заяўках на крэдыт, аформленых ва ўстанове банка, уключае наступныя ўмовы:

«У частцы першай пункта 1.1 словы «на працягу першых 2 месяцаў з дня, наступнага за днём заключэння крэдытнага дагавору, у памеры 25,25 % гадавых, пачынаючы з 3-га месяца, наступнага за днём заключэння крэдытнага дагавору, у памеры стаўкі крэдыту авернайт Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 13,25 працэнтны пункт, што на дату заключэння гэтага дагавору складае 26,25 % гадавых» замяніць словамі «у памеры стаўкі крэдыту авернайт Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 10 працэнтных пунктаў, што на дату заключэння гэтага дагавору складае 23 % гадавых».

Гэта дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да праваадносін бакоў па крэдытным дагаворы, узнікшых з даты заключэння крэдытнага дагавору.».

2. Дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору па крэдыце на спажывецкія патрэбы ў рамках «Крэдытнага канструктара» тэрмінам да 5 гадоў, заключаным ва ўстановах банка па заяўках на крэдыт, аформленых у каналах дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання (далей – ДБА), уключае наступныя ўмовы:

«У частцы першай пункта 1.1 словы «на працягу першых 2 месяцаў з дня, наступнага за днём заключэння крэдытнага дагавору, у памеры 25,25 % гадавых, пачынаючы з 3-га месяца, наступнага за днём заключэння крэдытнага дагавору, у памеры стаўкі крэдыту авернайт Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 12,25 працэнтны пункт, што на дату заключэння гэтага дагавору складае 25,25 % гадавых» замяніць словамі «у памеры стаўкі крэдыту авернайт Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 10 працэнтных пунктаў, што на дату заключэння гэтага дагавору складае 23 % гадавых».

Гэта дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да праваадносін бакоў па крэдытным дагаворы, узнікшых з даты заключэння крэдытнага дагавору.».

3. Дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору па крэдыце на спажывецкія патрэбы ў рамках «Крэдытнага канструктара» тэрмінам да 5 гадоў, заключаным у каналах ДБА, уключае наступныя ўмовы:

«у графе «Змест умовы» радкі 4 табліцы Інфармацыі аб умовах крэдытавання, якая з’яўляецца часткай аферты на заключэнне крэдытнага дагавору, словы «На працягу першых 2 месяцаў з дня, наступнага за днём заключэння крэдытнага дагавору, у памеры 25,25 % гадавых, з прымяненнем фіксаванай гадавой працэнтнай стаўкі, пачынаючы з 3-га месяца, наступнага за днём заключэння крэдытнага дагавору, у памеры стаўкі крэдыту авернайт Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 12,25 працэнтныя пункты, што на дату заключэння гэтага дагавору складае 25,25 % гадавых» замяніць словамі «У памеры стаўкі крэдыту авернайт Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 10 працэнтных пунктаў, што на дату заключэння гэтага дагавору складае 23% гадавых».

Гэта дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да праваадносін бакоў па крэдытным дагаворы, узнікшых з даты заключэння крэдытнага дагавору.».

4. Дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору па крэдыце на спажывецкія патрэбы «Інтэрнэт-безнаяўны», заключанага ў каналах ДБА, уключае наступныя ўмовы:

«у графе «Змест умовы» радкі 4 табліцы Інфармацыі аб умовах крэдытавання, якая з’яўляецца часткай аферты на заключэнне крэдытнага дагавору, словы «У памеры стаўкі крэдыту авернайт Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 12,25 працэнтнага пункта, што на дату заключэння гэтага дагавору складае 25,25 % гадавых» замяніць словамі «У памеры стаўкі крэдыту авернайт Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, павялічанай на 10 працэнтных пунктаў, што на дату заключэння гэтага дагавору складае 23% гадавых».

Гэта дадатковае пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння, прымяняецца да праваадносін бакоў па крэдытным дагаворы, узнікшых з даты заключэння крэдытнага дагавору.».

 

Архіў

2021

Публічная аферта (прапанова) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору па дзеючых крэдытных дагаворах, заключаных з фізічнымі асобамі на набыццё аўтамабіляў Geely ў СЗАТ "БЕЛДЖЫ" і яго дылераў да 31.08.2021

2020

Публічная аферта (прапанова) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору, дагавору бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, які ўтрымлівае ўмовы авердрафтнага крэдытавання

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым «Банк», «Крэдытадавец», з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай Банка на змяненне ўмоў у частцы зніжэння памеру адказнасці Крэдытаатрымальніка – фізічнай асобы за несвоечасовае пагашэнне крэдыту і (або) працэнтаў за карыстанне ім, неўрэгуляванага астатку запазычанасці, адлічэнне навучэнца з устаноў вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па наступных дагаворах, якія заключаны з фізічнымі асобамі і дзейнічаюць па стане на 01.12.2020:

  1. па крэдытных дагаворах пры прадастаўленні крэдытаў на ўмовах, вызначаных Банкам (за выключэннем крэдыту «Растэрміноўка без пераплат»), па якіх памер павышаных працэнтаў за несвоечасовае пагашэнне крэдыту, і (або) памер пені за несвоечасовую выплату працэнтаў за карыстанне крэдытам, устаноўлены ў прывязцы да дзеючай па гэтым крэдытным дагаворы працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам і перавышае(юць) яе больш, чым у 1,3 раза;
  2. па крэдытных дагаворах пры прадастаўленні крэдытаў на навучанне ва ўстановах вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, на ўмовах, вызначаных Банкам, пры наяўнасці ў крэдытных дагаворах адказнасці Крэдытаатрымальніка за адлічэнне навучэнца з установы адукацыі (за выключэннем крэдытных дагавораў, па якіх на дату размяшчэння гэтай прапановы ажыццяўляецца датэрміновае вяртанне крэдыту з прычыны адлічэння навучэнца);
  3. па дагаворах бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі, якія ўтрымліваюць умовы авердрафтнага крэдытавання (далей - дагавор аб выкарыстанні карткі), па якіх памер павышаных працэнтаў за несвоечасовае пагашэнне крэдыту (авердрафту) устаноўлены ў прывязцы да дзеючай па гэтым крэдытным дагаворы працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам і перавышае яе больш, чым у 1,3 раза і (або) памер штрафных санкцый у выпадку непагашэння па рахунку сумы неўрэгуляванага астатку запазычанасці перавышае больш, чым 1 (адну) штрафную працэнтную стаўку;
  4. па крэдытных дагаворах пры прадастаўленні льготных крэдытаў у адпаведнасці з указамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, а таксама па крэдытных дагаворах пры прадастаўленні крэдыту на спажывецкія патрэбы «Растэрміноўка без пераплат», па якіх памер павышаных працэнтаў за несвоечасовае пагашэнне крэдыту і (або) пені за несвоечасовую выплату працэнтаў за карыстанне крэдытам, устаноўлены ў прывязцы да стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь і перавышае яе больш, чым у 1,3 раза;
  5. па крэдытных дагаворах пры прадастаўленні льготных крэдытаў на фінансаванне нерухомасці ў адпаведнасці з указамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, па якіх памер пені за несвоечасовую выплату працэнтаў за карыстанне крэдытам устаноўлены ў значэнні 1,0% (0,1%) за кожны дзень пратэрміноўкі плацяжу.

Банк лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору (дагавору аб выкарыстанні карткі) з фізічнай асобай, названай у далейшым «Крэдытаатрымальнік», «КЛІЕНТ», якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору (дагавору аб выкарыстанні карткі) на выкладзеных далей умовах) з'яўляецца ўнясенне Крэдытаатрымальнікам (КЛІЕНТАМ) чарговага плацяжу па аплаце крэдыту і (або) выплаце працэнтаў за карыстанне ім.

I Дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору, заключанага на ўмовах, вызначаных Банкам (за выключэннем крэдытнага дагавору пры прадастаўленні крэдыту «Растэрміноўка без пераплат»), уключае наступныя ўмовы.

1. Адказнасць Крэдытаатрымальніка ў выпадку несвоечасовага пагашэння крэдыту і (або) працэнтаў за карыстаннем крэдытам:

«У выпадку несвоечасовага пагашэння крэдыту Крэдыдаатрымальнік выплачвае Крэдытадаўцу павышаныя працэнты ў памеры 1,3 дзеючай працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам, налічаныя за кожны дзень пратэрміноўкі на суму пратэрмінаванай запазычанасці па крэдыце.

У выпадку несвоечасовай выплаты працэнтаў за карыстанне крэдытам Крэдыдаатрымальнік выплачвае Крэдытадаўцу пеню ў памеры 1,3 дзеючай працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам, налічаную за кожны дзень пратэрміноўкі на суму не выплачаных у тэрмін працэнтаў за карыстанне крэдытам.».

2. Адказнасць Крэдытаатрымальніка ў выпадку несвоечасовага пагашэння сумы неўрэгуляванага астатку запазычанасці па крэдытах з выкарыстаннем крэдытных картак:

«У выпадку парушэння тэрміну пагашэння (вяртання) сумы неўрэгуляванага астатку запазычанасці Крэдытадаатрымальнік выплачвае Крэдытадаўцу штрафныя санкцыі на суму неўрэгуляванага астатку ў памеры стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з улікам яе змянення за перыяд разліку. Штрафныя санкцыі на суму неўрэгуляванага астатку запазычанасці налічваюцца Крэдытадаўцам з наступнага працоўнага дня пасля заканчэння тэрміну пагашэння (вяртання) па дзень, які папярэднічае яе пагашэнню.».

3. Умовы крэдытнага дагавору пры прадастаўленні крэдыту на навучанне ва ўстановах вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі пры адлічэнні навучэнца з установы вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі (за выключэннем крэдытных дагавораў, па якіх на дату размяшчэння гэтай прапановы ажыццяўляецца датэрміновае вяртанне крэдыту з прычыны адлічэння навучэнца):

«Выключыць з крэдытнага дагавору наступныя абавязкі Крэдытаатрымальніка:

– паведаміць Крэдытадаўцу аб адлічэнні навучэнца, змяненні тэрміну заканчэння ўстановы адукацыі (прадастаўленні адпачынку і інш.) на працягу трох дзён з дня выдання загаду ўстановы адукацыі і заключыць дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору аб змяненні тэрміну вяртання (пагашэння) крэдыту і памеру штомесячных плацяжоў;

– пры адлічэнні навучэнца вярнуць Крэдытадаўцу атрыманы крэдыт датэрмінова на працягу года з дня адлічэння з выплатай працэнтаў за карыстанне ім у павышаным памеры за ўвесь перыяд карыстання крэдытам.

Выключыць з крэдытнага дагавору права Крэдытадаўца пры парушэнні Крэдытаатрымальнікам умоў аб апавяшчэнні аб адлічэнні навучэнца, змяненні тэрміну заканчэння ўстановы адукацыі (прадастаўленні адпачынку і інш.) і выяўленні Крэдытадаўцам факта адлічэння навучэнца скласці адпаведны акт і накіраваць пісьмовае паведамленне Крэдытаатрымальніку аб неабходнасці датэрмінова вярнуць суму крэдыту (астатак запазычанасці) у тэрміны і памеры, вызначаныя крэдытным дагаворам.».

II. Дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору пры прадастаўленні крэдыту «Растэрміноўка без пераплат», уключае наступныя ўмовы.

1.Адказнасць Крэдытаатрымальніка ў выпадку несвоечасовага пагашэння крэдыту і (або) працэнтаў за карыстанне крэдытам:

«У выпадку несвоечасовага пагашэння крэдыту Крэдытаатрымальнік выплачвае Крэдытадаўцу павышаныя працэнты ў памеры 1,3 стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з улікам яе змянення за перыяд разліку, налічаныя за кожны дзень пратэрміноўкі на суму пратэрмінаванай запазычанасці па крэдыце.

У выпадку несвоечасовай выплаты працэнтаў за карыстанне крэдытам Крэдытаатрымальнік выплачвае Крэдытадаўцу пеню ў памеры 1,3 стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з улікам яе змянення за перыяд разліку, налічаную за кожны дзень пратэрміноўкі на суму не выплачаных у тэрмін працэнтаў за карыстанне крэдытам.».

III. Дадатковае пагадненне да дагавору аб выкарыстанні карткі.

1. Адказнасць КЛІЕНТА ў выпадку несвоечасовага пагашэння запазычанасці па авердрафце:

«Калі КЛІЕНТ не пагасіў запазычанасць па авердрафце ў тэрмін, пазначаны ў Дагаворы аб выкарыстанні карткі, КЛІЕНТ выплачвае Банку:

павышаныя працэнты ў памеры:

1,3 гадавой працэнтнай стаўкі авердрафту;

а таксама няўстойку ў памеры 0,5 гадавой працэнтнай стаўкі авердрафту (у выпадку забеспячэння выканання абавязацельстваў па Дагаворы аб выкарыстанні карткі няўстойкай[1]). Павышаныя працэнты і няўстойка на суму пратэрмінаванай запазычанасці па авердрафце налічваюцца Банкам з наступнага дня пасля заканчэння тэрміну пагашэння запазычанасці па авердрафце да яе поўнага пагашэння».

2. Адказнасць КЛІЕНТА ў выпадку несвоечасовага пагашэння па рахунку сумы неўрэгуляванага астатку запазычанасці:

«У выпадку непагашэння па рахунку сумы неўрэгуляванага астатку запазычанасці ў тэрмін, устаноўлены Дагаворам аб выкарыстанні карткі, КЛІЕНТ выплачвае Банку штрафныя санкцыі на суму неўрэгуляванага астатку запазычанасці ў памеры 1 (адной) штрафной працэнтнай стаўкі.

Штрафныя санкцыі на суму неўрэгуляванага астатку запазычанасці налічваюцца Банкам з наступнага працоўнага дня пасля заканчэння тэрміну пагашэння (вяртання) сумы неўрэгуляванага астатку ўключна па дзень, які папярэднічае яе пагашэнню.».

IV. Дадатковае пагадненне да крэдытных дагавораў пры прадастаўленні льготных крэдытаў у адпаведнасці з указамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, па якіх памер павышаных працэнтаў за несвоечасовае пагашэнне крэдыту і (або) пені за несвоечасовую выплату працэнтаў за карыстанне крэдытам, устаноўлены ў прывязцы да стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь і перавышае яе больш чым у 1,3 раза, уключае наступныя ўмовы:

1. Адказнасць Крэдытаатрымальніка ў выпадку несвоечасовага пагашэння крэдыту і (або) працэнтаў за карыстанне крэдытам:

«У выпадку несвоечасовага пагашэння крэдыту Крэдытаатрымальнік выплачвае Крэдытадаўцу павышаныя працэнты ў памеры 1,3 стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з улікам яе змянення за перыяд разліку, налічаныя за кожны дзень пратэрміноўкі на суму пратэрмінаванай запазычанасці па крэдыце.

У выпадку несвоечасовай выплаты працэнтаў за карыстанне крэдытам Крэдытаатрымальнік выплачвае Крэдытадаўцу пеню ў памеры 1,3 стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з улікам яе змянення за перыяд разліку, налічаную за кожны дзень пратэрміноўкі на суму не выплачаных у тэрмін працэнтаў за карыстанне крэдытам.».

V. Дадатковае пагадненне да крэдытных дагавораў пры прадастаўленні льготных крэдытаў на фінансаванне нерухомасці ў адпаведнасці з указамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, па якіх памер пені за несвоечасовую выплату працэнтаў за карыстанне крэдытам устаноўлены ў памеры 1,0% (0,1%) за кожны дзень пратэрміноўкі плацяжу, уключае наступныя ўмовы.

1. Адказнасць Крэдытаатрымальніка ў выпадку несвоечасовага пагашэння працэнтаў за карыстанне крэдытам:

«У выпадку несвоечасовай выплаты працэнтаў за карыстанне крэдытам Крэдытаатрымальнік выплачвае Крэдытадаўцу пеню ў памеры 1,3 стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з улікам яе змянення за перыяд разліку, налічаную за кожны дзень пратэрміноўкі на суму не выплачаных у тэрмін працэнтаў за карыстанне крэдытам.».

VI. Прадугледжаныя гэтай прапановай дадатковыя пагадненні да крэдытнага дагавору і дагавору аб выкарыстанні карткі ўступаюць у сілу з моманту акцэпту гэтай прапановы і прымяняюцца да адносін бакоў з 01.12.2020.

[1] Па дагаворах аб выкарыстанні карткі (дадатковых пагадненях да дагавораў аб выкарыстанні карткі), якія ўтрымліваюць умовы авердрафтнага крэдытавання, заключаных з 01.10.2019.

Публічная аферта (прапанова) на заключэнне дадатковых пагадненняў да крэдытнага дагавору

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым «Банк», «Крэдытадавец», з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай Банка на змяненне ўмоў і парадку пагашэння крэдыту і (або) працэнтаў па дзеючых па стане на 30.04.2020 крэдытных дагаворах па крэдыце на спажывецкія патрэбы і дагаворах бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку ў беларускіх рублях «Безнаяўны крэдыт», заключаных з фізічнымі асобамі (далей – Крэдытаатрымальнікі) у электронным выглядзе з выкарыстаннем сістэмы "Інтэрнэт-банкінг" ААТ «ААБ Беларусбанк» (далей - крэдытны дагавор і дагавор бягучага (разліковага) рахунку адпаведна).

Банк лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковыя пагадненні да крэдытнага дагавору і дагавору бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку з Крэдытаатрымальнікам, які пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковых пагадненняў да крэдытнага дагавору і дагавору бягучага (разліковага) рахунку на выкладзеных далей умовах) з'яўляецца ўнясенне Крэдытаатрымальнікам чарговага плацяжу па аплаце крэдыту і (або) выплаце працэнтаў за карыстанне ім.

I. Дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору ўключае наступныя ўмовы.

1. Умовы пагашэння крэдыту і працэнтаў за карыстанне крэдытам выкласць у наступнай рэдакцыі:

«Крэдытаатрымальнік абавязваецца:

  • пагашэнне плацяжоў па крэдыце ажыццяўляць штомесячна роўнымі долямі не пазней за апошні дзень кожнага каляндарнага месяца.
  • пры плацяжы, які ажыццяўляецца ў выпадку акцэпту гэтай прапановы, выплачваць працэнты, налічаныя на астатак запазычанасці за перыяд з дня, наступнага за днём апошняга плацяжу па крэдыце, па апошняе чысло папярэдняга месяца.

Калі вышэйназваны плацеж адначасова з'яўляецца першым планавым плацяжом з моманту заключэння крэдытнага дагавору, то выплачваюцца працэнты, налічаныя на суму выдадзенага крэдыту за перыяд з дня, наступнага за днём выдачы крэдыту, па апошняе чысло месяца, у якім здзейснена выдача крэдыту (часткі крэдыту).

Калі вышэйназваны плацеж адначасова з'яўляецца апошнім плацяжом, то выплачваюцца працэнты, налічаныя на астатак запазычанасці за перыяд з дня, наступнага за днём апошняга плацяжу па крэдыце, па дзень поўнага вяртання крэдыту (уключна).

Пры наступных плацяжах выплачваюцца працэнты, налічаныя на астатак запазычанасці за перыяд з першага па апошняе чысло папярэдняга месяца.

Пры апошнім плацяжы выплачваюцца працэнты, налічаныя на астатак запазычанасці за перыяд з першага чысла папярэдняга месяца па дзень, поўнага вяртання крэдыту (уключна).

  • пагашэнне плацяжоў па крэдыце, выплату працэнтаў за карыстанне крэдытам ажыццяўляць шляхам унясення наяўных грашовых сродкаў у касу Крэдытадаўца, у безнаяўным парадку, у тым ліку з выкарыстаннем сістэмы "Інтэрнэт-банкінг", паслугі "М-банкінг", праз інфакіёскі. Крэдытадавец забяспечвае Крэдытаатрымальніку магчымасць пагашэння (вяртання) крэдыту па меншай меры адным з названых спосабаў без спагнання ўзнагароджання.

Днём вяртання (пагашэння) крэдыту, выплаты працэнтаў за карыстанне крэдытам лічыцца дзень, у які грашовыя сродкі залічаны на рахунак Крэдытадаўца або выплачаны наяўнымі грашовымі сродкамі ў касу Крэдытадаўца.

2. Умовы датэрміновага вяртання (пагашэння) крэдыту выкласць у наступнай рэдакцыі:

«Крэдытаатрымальнік мае права ажыццявіць поўнае датэрміновае пагашэнне крэдыту з адначасовай выплатай працэнтаў за фактычны час карыстання крэдытам у перыяд дзеяння крэдытнага дагавору. Дапускаецца датэрміновае пагашэнне часткі крэдыту з выплатай працэнтаў за фактычны час карыстання крэдытам. Пры гэтым датэрмінова пагашаная частка крэдыту залічваецца ў лік пагашэння будучых плацяжоў па крэдытным дагаворы або пры звароце Крэдытаатрымальніка ажыццяўляецца пералік плацяжоў па крэдыце з заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору з пазначэннем сум плацяжоў па крэдыце, пералічаных зыходзячы з астатку запазычанасці па крэдыце і застаўшайся колькасці плацежных перыядаў.».

3. Умовы выкарыстання бягучага рахунку «Безнаяўны крэдыт» пры пагашэнні крэдыту.

«Выключыць з крэдытнага дагавору наступныя абавязкі Крэдытадаўца:

ажыццяўляць спісанне грашовых сродкаў у выплату штомесячных плацяжоў у адпаведнасці з Графікам пагашэння на падставе пастаянна дзеючага плацежнага даручэння Крэдытаатрымальніка з яго бягучага рахунку «Безнаяўны крэдыт»;

перанесці не выплачаныя ў тэрмін плацяжы па крэдыце і (або) працэнтах за карыстанне крэдытам на адпаведныя рахункі па ўліку пратэрмінаванай запазычанасці па крэдыце і (або) працэнтах пры адсутнасці на бягучым рахунку «Безнаяўны крэдыт» грашовых сродкаў.

Выключыць з крэдытнага дагавору наступныя абавязкі Крэдытаатрымальніка:

забяспечыць пералічэнне грашовых сродкаў з бягучага рахунку на бягучы рахунак «Безнаяўны крэдыт» для пагашэння запазычанасці па крэдытным дагаворы на падставе аформленага пастаянна дзеючага плацежнага даручэння на спісанне з бягучага рахунку «Безнаяўны крэдыт» штомесячных плацяжоў па пагашэнні крэдыту і працэнтаў, або ўнясенне наяўных грашовых сродкаў у пагашэнне запазычанасці па крэдыце і працэнтах у выпадку адсутнасці тэхнічнай магчымасці распараджэння грашовымі сродкамі, якія знаходзяцца на бягучым рахунку «Безнаяўны крэдыт»;

датэрмінова вярнуць крэдыт з выплатай належных працэнтаў за карыстанне ім, няўстоек, штрафных санкцый у месячны тэрмін з дня прад'яўлення Крэдытадаўцам патрабавання аб датэрміновым вяртанні крэдыту ў выпадку адклікання пастаянна дзеючага плацежнага даручэння і (або) закрыцця бягучага рахунку і (або) бягучага рахунку «Безнаяўны крэдыт»;

аформіць новую дэбетавую банкаўскую плацежную картку, віртуальную картку, зарэгістраваную ў сістэме "Інтэрнэт-банкінг" у выпадку заканчэння тэрміну дзеяння дэбетавай банкаўскай плацежнай карткі, віртуальнай карткі ў перыяд дзеяння гэтага крэдытнага дагавору.».

II. Дадатковае пагадненне да дагавору бягучага (разліковага) рахунку ўключае наступныя ўмовы:

«Грашовыя сродкі, якія знаходзяцца на бягучым рахунку «Безнаяўны крэдыт» па стане на 30.04.2020, спісваюцца Банкам у наступным парадку:

грашовыя сродкі ў памеры належнага да выплаты ў красавіку 2020 года штомесячнага плацяжу па крэдыце і (або) працэнтах за карыстанне крэдытам згодна з Графікам пагашэння, пратэрмінаванай запазычанасці па крэдыце і (або) працэнтах за карыстанне ім, налічаных павышаных працэнтаў, няўстойкі, пені, штрафа спісваюцца ў красавіку 2020 года ў пагашэнне запазычанасці па крэдытным дагаворы ў дзень, пазначаны Крэдытаатрымальнікам у заяве-анкеце;

грашовыя сродкі, якія засталіся на бягучым рахунку «Безнаяўны крэдыт» пасля пагашэння запазычанасці ў адпаведнасці з умовамі, вызначанымі папярэднім абзацам, пералічваюцца на бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак з выкарыстаннем дэбетавай банкаўскай плацежнай карткі Крэдыдаатрымальніка, з якога гэтыя сродкі былі пералічаны на бягучы рахунак «Безнаяўны крэдыт».

З 01.05.2020 дагавор бягучага (разліковага) рахунку скасоўваецца па дамове бакоў, калі на бягучы рахунак «Безнаяўны крэдыт» не накладзены арышт, адсутнічаюць прадпісанні аб прыпыненні па ім аперацый, у выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь або гэтым Дагаворам, а таксама адсутнасці запазычанасці па выплаце ўзнагароджання Крэдытадаўцу згодна са Зборнікам узнагароджанняў».

III. Прадугледжаныя гэтай прапановай дадатковыя пагадненні да крэдытнага дагавору і дагавору бягучага (разліковага) рахунку ўступаюць у сілу з моманту акцэпту гэтай прапановы і прымяняюцца да адносін бакоў з 30.04.2020.

2019

Публічная аферта (прапанова) на заключэнне дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым «Банк», а таксама ў газеце «СБ – Беларусь сегодня», з’яўляецца публічнай афертай, гэта значыць прапановай Банка на змяненне ўмоў пагашэння працэнтаў па дзеючых па стане на 01.08.2019 крэдытных дагаворах, заключаных на ўмовах, вызначаных Банкам, а таксама ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2 чэрвеня 2006 года № 368 «Аб мерах па рэгуляванні адносін пры газіфікацыі прыродным газам эксплуатуемага жыллёвага фонду грамадзян» (далей – Указ № 368), па якіх выплата працэнтаў за карыстанне крэдытам ажыццяўляецца ў суме, налічанай на астатак запазычанасці за перыяд (у залежнасці ад умоў заключанага дзеючага крэдытнага дагавору):

з дня апошняга плацяжу (дня выдачы крэдыту) па дзень, які папярэднічае дню пагашэння плацяжу (уключна);

з дня, наступнага за днём апошняга плацяжу (дня, наступнага за днём выдачы крэдыту), па дзень пагашэння плацяжу (уключна).

Банк лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым «Крэдытаатрымальнік», якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з'яўляецца ўнясенне Крэдытаатрымальнікам чарговага плацяжу па аплаце крэдыту і (або) выплаце працэнтаў за карыстанне ім.

1. Умовы пагашэння працэнтаў за карыстанне крэдытам выкласць у наступнай рэдакцыі:

«Пры плацяжы, які ажыццяўляецца ў выпадку акцэпту гэтай прапановы, выплачваюцца працэнты, налічаныя на астатак запазычанасці за перыяд з дня апошняга плацяжу або з дня, наступнага за днём апошняга плацяжу (у залежнасці ад умоў заключанага дзеючага крэдытнага дагавору), па апошняе чысло папярэдняга месяца.

Калі вышэйназваны плацеж адначасова з'яўляецца першым планавым плацяжом з моманту заключэння крэдытнага дагавору, то выплачваюцца працэнты, налічаныя на суму выдадзенага крэдыту за перыяд з дня, наступнага за днём выдачы крэдыту, па апошняе чысло месяца, у якім праведзена выдача крэдыту (часткі крэдыту).

Калі вышэназваны плацеж адначасова з'яўляецца апошнім плацяжом, то выплачваюцца працэнты, налічаныя на астатак запазычанасці за перыяд з дня апошняга плацяжу па дзень, які папярэднічае дню поўнага вяртання крэдыту (уключна), або з дня, наступнага за днём апошняга плацяжу, па дзень поўнага вяртання крэдыту (уключна) (у залежнасці ад умоў заключанага дзеючага крэдытнага дагавору).

Пры наступных плацяжах выплачваюцца працэнты, налічаныя на астатак запазычанасці за перыяд з першага па апошняе чысло папярэдняга месяца.

Пры апошнім плацяжы выплачваюцца працэнты, налічаныя на астатак запазычанасці за перыяд з першага чысла папярэдняга месяца па дзень, які папярэднічае дню поўнага вяртання крэдыту (уключна), або па дзень поўнага вяртання крэдыту (уключна) (у залежнасці ад умоў заключанага дзеючага крэдытнага дагавору).

Па крэдытах з выкарыстаннем крэдытных картак пры наяўнасці расходных аперацый, не ўлічаных падчас налічэння працэнтаў за карыстанне крэдытам, Крэдытадавец карэкціруе памер працэнтаў за карыстанне крэдытам у месяцы адлюстравання расходных аперацый па рахунку па ўліку крэдыту без аднясення нявыплачаных сум на рахунак пратэрмінаваных плацяжоў па працэнтах.» .

2. Умовы датэрміновага вяртання (пагашэння) крэдыту выкласць у наступнай рэдакцыі

па крэдытных дагаворах на фінансаванне нерухомасці, а таксама ў адпаведнасці з Указам № 368 - «Крэдытаатрымальнік мае права ажыццявіць датэрміновае поўнае пагашэнне крэдыту з адначасовай выплатай працэнтаў за фактычны час карыстання крэдытам або частковае пагашэнне крэдыту, пры якім датэрмінова пагашаная сума залічваецца ў лік пагашэння будучых плацяжоў па крэдыце або пры звароце Крэдыдаатрымальніка ажыццяўляецца пералік плацяжоў па крэдыце з заключэннем дадатковага пагаднення да гэтага дагавору з пазначэннем сум плацяжоў па крэдыце, пералічаных зыходзячы з астатку запазычанасці па крэдыце і застаўшайся колькасці плацежных перыядаў.»;

па крэдытных дагаворах на спажывецкія патрэбы (за выключэннем крэдыту «Праверана часам» і крэдытаў на спажывецкія патрэбы, пагашэнне плацяжоў па якіх ажыццяўляецца ў адпаведнасці з графікам пагашэння) – «Крэдытаатрымальнік мае права ажыццявіць поўнае датэрміновае пагашэнне крэдыту з адначасовай выплатай працэнтаў за фактычны час карыстання крэдытам у перыяд дзеяння крэдытнага дагавору. Дапускаецца датэрміновае пагашэнне часткі крэдыту з выплатай працэнтаў за фактычны час карыстання крэдытам. Пры гэтым датэрмінова пагашаная частка крэдыту залічваецца ў лік пагашэння будучых плацяжоў па крэдытным дагаворы або пры звароце Крэдытаатрымальніка ажыццяўляецца пералік плацяжоў па крэдыце з заключэннем дадатковага пагаднення да гэтага дагавору з пазначэннем сум плацяжоў па крэдыце, пералічаных зыходзячы з астатку запазычанасці па крэдыце і застаўшайся колькасці плацежных перыядаў;

па крэдытных дагаворах на спажывецкія патрэбы, пагашэнне плацяжоў па якіх ажыццяўляецца ў адпаведнасці з графікам пагашэння, па крэдыце «Праверана часам» - «Крэдытаатрымальнік мае права ажыццявіць поўнае датэрміновае пагашэнне крэдыту з адначасовай выплатай працэнтаў за фактычны час карыстання крэдытам у перыяд дзеяння крэдытнага дагавору. Дапускаецца датэрміновае пагашэнне часткі крэдыту з выплатай працэнтаў за фактычны час карыстання крэдытам.».

3. Прадугледжанае гэтай прапановай дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору ўступае ў сілу з моманту акцэпту гэтай прапановы і прымяняецца да адносін бакоў з 01.08.2019.

Публічная аферта (прапанова) на заключэнне Пагаднення з фізічнымі асобамі – крэдытаатрымальнікамі аб прымянімым курсе пераліку валюты

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым Банк, з’яўляецца афертай, гэта значыць прапановай Банка заключыць Пагадненне на выкладзеных у гэтай прапанове умовах.

Гэта аферта (прапанова) адрасавана фізічным асобам, якія з’яўляюцца на момант акцэпта гэтай прапановы Крэдытаатрымальнікамі па крэдытных дагнаворах, заключаных з Банкам. Крэдытны дагавор павінен быць дзеючым на момант заключэння гэтага Пагаднення (ажыццяўлення акцэпта гэтай прапановы), валюта крэдыту – беларускі рубель.

Банк лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым Пагадненне з Крэдытаатрымальнікам, які пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем Пагаднення на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца накіраванне (прадастаўленне) з-за мяжы Крэдытаатрымальнікам Банку плацежнай інструкцыі, якая ўтрымлівае даручэнне на залічэнне ў пагашэнне крэдыту і (або) працэнтаў за карыстанне ім, а таксама іншых плацяжоў, прадугледжаных дзеючым крэдытным дагаворам, грашовых сродкаў у замежнай валюце, якая адрозніваецца ад валюты крэдыту па крэдытным дагаворы.

Прадугледжанае гэтай прапановай Пагадненне ўступае ў сілу з моманту акцэпту гэтай прапановы.

УМОВЫ ПАГАДНЕННЯ

Банк ажыццяўляе куплю замежнай валюты, якая паступіла з-за мяжы ў безнаяўным парадку ў аплату запазычанасці па крэдытным дагаворы, заключаным у валюце, якая адрозніваецца ад паступіўшай валюты, не пазней наступнага працоўнага дня пасля паступлення замежнай валюты на карэспандэнцкі рахунак Банка па курсе куплі банкам наяўнай замежнай валюты, устаноўленым для аперацыйнай службы цэнтра кліенцкага абслугоўвання на дату і час ажыццяўлення аперацыі

Гэта Пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго заключэння і дзейнічае да поўнага выканання Бакамі сваіх абавязацельстваў па адпаведным крэдытным дагаворы.

2018

Прапанова на змяненне (падаўжэнне) тэрміну пагашэння плацяжоў за снежань 2018 па авердрафтах і выплаце працэнтаў за карыстанне авердрафтам (публічная аферта)

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца публічнай афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на змяненне (падаўжэнне) тэрміну ажыццяўлення плацяжу па авердрафце і выплаце працэнтаў за карыстанне авердрафтам па дагаворах бягучага рахунку, якія ўтрымліваюць умовы авердрафтнага крэдытавання, заключаных у АПЕРУ Галаўнога офіса, ЦБП №524, філіяле №527.

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да дагавору бягучага рахунку, які ўтрымлівае умовы авердрафтнага крэдытавання, з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выкананні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да дагавору бягучага рахунку, які ўтрымлівае ўмовы авердрафтнага крэдытавання на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне крэдытаатрымальнікам плацяжу за снежань 2018 па авердрафце і выплаце працэнтаў за карыстанне ім.

Прадугледжанае гэтай прапановай дадатковае пагадненне да дагавору бягучага рахунку, які ўтрымлівае ўмовы авердрафтнага крэдытавання, уступае ў сілу з моманту акцэпту гэтай прапановы і прымяняецца да адносін бакоў з 03.01.2019.

Умовы дадатковага пагаднення да дагавору бягучага рахунку, які ўтрымлівае ўмовы авердрафтнага крэдытавання

КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК абавязваецца ажыццявіць плацяжы па авердрафце і выплаце працэнтаў за карыстанне авердрафтам за снежань 2018 не пазней 03.01.2019 (уключна).

Прапанова на змяненне (падаўжэнне) тэрміну пагашэння плацяжоў за снежань 2018 па крэдытных дагаворах (публічная аферта)

Гэты дакумент, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт на вэб-сайце па адрасе: www.asb.by Адкрытым акцыянерным таварыствам «Ашчадны банк «Беларусбанк», названым у далейшым БАНК, з’яўляецца публічнай афертай, гэта значыць прапановай БАНКА на змяненне (падаўжэнне) тэрміну ажыццяўлення плацяжу па крэдыце і выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам за снежань 2018, па крэдытных дагаворах, заключаных у АПЕРУ Галаўнога офіса (за выключэннем крэдытаў, аформленых з выкарыстаннем сістэмы "Інтэрнэт-банкінг"), ЦБП №524, філіяле №527 і ў Іпатэчным офісе.

БАНК лічыць сябе на ўмовах, названых у гэтай прапанове, заключыўшым дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору з фізічнай асобай, названай у далейшым КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІК, якая пры выканаванні ўмоў гэтай прапановы ў парадку, прадугледжаным гэтай прапановай, адгукнецца на гэту прапанову (акцэптуе прапанову).

Акцэптам гэтай прапановы (заключэннем дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору на выкладзеных далей умовах) з’яўляецца ўнясенне крэдытаатрымальнікам плацяжу за снежань 2018 па аплаце крэдыту і выплаце працэнтаў за карыстанне ім.

Прадугледжанае гэтай прапановай дадатковае пагадненне да крэдытнага дагавору ўступае ў сілу з моманту акцэпта гэтай прапановы і прымяняецца да адносін бакоў з 03.01.2019.

Умовы дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору

Крэдытаатрымальнік абавязваецца ажыццявіць плацяжы па крэдыце і выплаце працэнтаў за карыстанне крэдытам за снежань 2018 не пазней 03.01.2019 (уключна).