Умовы ашчадна-плацежнага перыяду

У рамках дагавору жыллёвых зберажэнняў удзельніку адкрываецца ўкладны рахунак на ўмовах умоўнага адзыўнага банкаўскага ўкладу «Жыллёва-накапляльны».

Пасля азнаямлення ўдзельніка з умовамі праграмы ўдзельнік самастойна:

 • вызначае памер заяўленай сумы, якую будзе накопліваць на ўкладным рахунку да заканчэння дагаворнага тэрміну папаўнення;
 • выбірае адзін з трох прапанаваных планаў накаплення;
 • вызначае дагаворны тэрмін ашчаднага этапа з улікам наступных патрабаванняў: першапачатковы дагаворны тэрмін ашчаднага этапа (тэрмін, пазначаемы пры заключэнні дагавору жыллёвых зберажэнняў) павінен быць роўны базаваму тэрміну ашчаднага этапа, устаноўленаму выбраным планам накаплення. У далейшым дагаворны тэрмін ашчаднага этапа можа быць зменены ўдзельнікам ў межах ад мінімальна магчымага да максімальна магчымага ў рамках выбранага плана накаплення. Пры гэтым новы дагаворны тэрмін ашчаднага этапа павінен быць толькі ў цэлых месяцах, не можа быць меншы за фактычна складзены тэрмін ашчаднага этапа ў цэлых месяцах на момант змянення. Памяншэнне або павелічэнне дагаворнага тэрміну ашчаднага этапа афармляецца дадатковым пагадненнем. Колькасць дадатковых пагадненняў, звязаных са змяненнем дагаворнага тэрміну ашчаднага этапа, не абмяжоўваецца.

З моманту прадстаўлення ўдзельнікам у банк поўнага пакета дакументаў на заключэнне крэдытнага дагавору ў межах праграмы дагаворны тэрмін ашчаднага этапа не падлягае змяненню. 

На падставе заявы ўдзельніка, прадстаўленага ў падраздзяленне банка, у якім адкрыты ўкладны рахунак (захоўваецца дагавор жыллёвых зберажэнняў), тэрмін, на працягу якога прадстаўляюцца дакументы, неабходныя для заключэння крэдытнага дагавора ў рамках праграмы, павялічваецца на тэрмін не больш за два гады.

Зыходзячы з заяўленай сумы ўдзельніку складаецца рэкамендуемы графік накаплення заяўленай сумы (без уліку капіталізаваных па ўкладным рахунку працэнтаў) на працягу базавага тэрміну ашчаднага этапа (згодна з выбраным планам накаплення) роўнымі штомесячнымі ўзносамі, пачынаючы з дня першапачатковага ўзносу на ўкладны рахунак, пры гэтым колькасць узносаў адпавядае колькасці месяцаў у базавым тэрміне ашчаднага этапа адпаведнага плана накаплення, выбранага ўдзельнікам.

Рэкамендуемы графік не з'яўляецца абавязковай лініяй паводзін для ўдзельніка, а выконвае інфармацыйную функцыю для выбару ўдзельнікам найбольш аптымальнай лініі накаплення заяўленай сумы.

У выпадку адхіленні ад рэкамендуемага графіка ў бок унясення грашовых сродкаў у пазнейшыя тэрміны (да канца дагаворнага тэрміну папаўнення), існуе верагоднасць перавышэння нарматыўнага паказчыка над фактычным, што прывядзе:

 • у выпадку жадання ўдзельніка атрымаць максімальна магчымую суму крэдыту - да неабходнасці заключэння дадатковага пагаднення на павелічэнне тэрміну ашчаднага этапа або пераходу на іншы нумар плана накаплення;
 • да атрымання крэдыту ў меншай суме з улікам каэфіцыента суадносін фактычнага і нарматыўнага паказчыкаў.

Разам з рэкамендуемым графікам удзельніку могуць складацца і выдавацца графікі варыянтаў накаплення заяўленай сумы, якія адрозніваюцца ад рэкамендуемага графіка, зыходзячы з пажаданняў удзельніка і выбранага ім дагаворнага тэрміну ашчаднага этапа.

З дня заканчэння дагаворнага тэрміну папаўнення фактычна накопленая на ўкладным рахунку сума грашовых сродкаў (з улікам капіталізаваных працэнтаў) выкарыстоўваецца для разліку папярэдняй сумы крэдыту, за выключэннем выпадку змяншэння заяўленай сумы менш фактычнага астатку ўкладнога рахунку.

У перыяд з дня заканчэння мінімальна магчымага дагаворнага тэрміну ашчаднага этапа да дня заканчэння базавага тэрміну ашчаднага этапа (у рамках выбранага плана накаплення) удзельнік мае магчымасць паменшыць заяўленую суму менш за памер фактычнага астатку ўкладнога рахунку.

Памяншэнне заяўленай сумы ажыццяўляецца па пісьмовай заяве (у адвольнай форме) удзельніка, якая разглядаецца кіраўніком філіяла (АПЕРУ Галаўнога офіса, ЦБП) або ўпаўнаважанай ім службовай асобай, а затым афармляецца заключэннем дадатковага пагаднення да дагавору жыллёвых зберажэнняў, у якім вызначаецца новы дагаворны тэрмін ашчаднага этапа (заўсёды роўны тэрміну захоўвання ў цэлых месяцах з дня адкрыцця ўкладнога рахунку).

У паменшаную суму ўключаюцца:

 • уласныя грашовыя сродкі, унесеныя на ўкладны рахунак да ўзносу, які прыводзіць да перавышэння нарматыўнага паказчыка над фактычным паказчыкам сярэднеўзважанага тэрміну захоўвання зберагаемага ўдзельнікам на ўкладным рахунку рубля;
 • капіталізаваныя па ўкладным рахунку працэнты ў суме па апошнюю капіталізацыю, папярэднюю ўзносу ўласных грашовых сродкаў, які прывёў да перавышэння нарматыўнага паказчыка над фактычным паказчыкам.

Сума астатку ўкладнога рахунку, якая не ўключаецца ў паменшаную суму, выкарыстоўваецца ў безнаяўным парадку на мэты будаўніцтва або набыцця жылога памяшкання, набыцця жыллёвых аблігацый у рамках праграмы.

У перыяд да заканчэння дагаворнага тэрміну ашчаднага этапа, пазначанага ў дагаворы жыллёвых зберажэнняў, магчымы пераход з аднаго нумара плана накаплення на іншы. Гэта магчыма толькі пры ўмове, калі фактычны мінулы (на момант пераходу) тэрмін захоўвання ўкладу «Жыллёва-накапляльнага» не перавышае базавы тэрмін ашчаднага этапа плана накаплення, на які ўдзельнік ажыццяўляе пераход.

Пасля ажыццяўлення пераходу разлічваецца новы фактычны паказчык зыходзячы з існуючага фактычнага графіка накаплення грашовых сродкаў і плана накаплення, на які ажыццяўляецца пераход.

Пераход ажыццяўляецца па пісьмовай заяве (у адвольнай форме) удзельніка, якая разглядаецца кіраўніком філіяла (АПЕРУ Галаўнога офіса, ЦБП) або ўпаўнаважанай ім службовай асобай, і афармляецца дадатковым пагадненнем да дагавору жыллёвых зберажэнняў.

Пасля заканчэння дагаворнага тэрміну ашчаднага этапа, але не пазней за 1 год, удзельнік прадастаўляе ў службу крэдытавання насельніцтва дакументы, неабходныя для заключэння крэдытнага дагавору і ажыццяўлення безнаяўных пералічэнняў з укладнога рахунку на мэты будаўніцтва або набыцця жылога памяшкання, набыцця жыллёвых аблігацый у рамках праграмы.

Магчымасць, з улікам вышэйпазначаных патрабаванняў заключыць крэдытны дагавор у рамках праграмы для ўдзельніка надыходзіць па заканчэнні дагаворнага тэрміну ашчаднага этапа з улікам наступных умоў:

 • калі дагаворны тэрмін ашчаднага этапа меншы  за базавы тэрмін ашчаднага этапа выбранага плана накаплення, магчымасць заключыць крэдытны дагавор (у перыяд да заканчэння базавага тэрміну ашчаднага этапа) надыходзіць толькі пры ўмове, калi фактычны паказчык роўны або большы за нарматыўны паказчык адпаведнага плана накаплення. Калі ў пазначаным выпадку фактычны паказчык меншы за нарматыўны паказчык, для атрымання магчымасці заключыць крэдытны дагавор удзельніку неабходна павялічыць дагаворны тэрмін ашчаднага этапа да дасягнення нарматыўнага паказчыка, або да дня заканчэння базавага тэрміну ашчаднага этапа выбранага плана накаплення.
 • калі дагаворны тэрмін ашчаднага этапа роўны або большы  за базавы тэрмін ашчаднага этапа выбранага плана накаплення і фактычны паказчык меншы за нарматыўны паказчык выбранага плана накаплення, удзельнік мае магчымасць заключыць крэдытны дагавор на суму крэдыту, разлічаную ў адпаведнасці з Методыкай (заўсёды меншая за папярэднюю суму крэдыту), па факце заканчэння дагаворнага тэрміну ашчаднага этапа або прадоўжыць захоўванне грашовых сродкаў у межах да максімальна магчымага дагаворнага тэрміну ашчаднага этапа з мэтай максімальнага набліжэння да значэння нарматыўнага паказчыка. (Канкрэтны тэрмiн павелічэння дагаворнага тэрміну ашчаднага этапа разлічваецца работнікам банка пры звароце ўдзельніка.)

Права ўдзельніка скарыстацца сумай крэдыту (вызначанай заключаным крэдытным дагаворам у рамках праграмы) надыходзіць пасля заканчэння ашчадна-плацежнага перыяду праграмы.

Выбыванне з ліку ўдзельнікаў адбываецца ў выпадках калі:

- па ўкладным рахунку здзейснена:

а) любая расходная аперацыя ў перыяд да дня заканчэння дагаворнага тэрміну ашчаднага этапа;

б) у перыяд з дня заканчэння дагаворнага тэрміну ашчаднага этапа да дня закрыцця ўкладнога рахунку любая расходная аперацыя, звязаная са зняццем наяўных грашовых сродкаў, а таксама пералічэннем грашовых сродкаў у безнаяўным парадку на мэты, не звязаныя з набыццём або будаўніцтвам жылога памяшкання, з набыццём жыллёвых аблігацый у рамках праграмы (за выключэннем выпадкаў, устаноўленых банкам);

-  па заканчэнні 1 года з дня заканчэння дагаворнага тэрміну ашчаднага этапа ўдзельнік не прадаставіў ў аддзел іпатэчнага крэдытавання дакументы, неабходныя для заключэння крэдытнага дагавору і ажыццяўлення безнаяўных пералічэнняў з укладнога рахунку на мэты будаўніцтва або набыцця жылога памяшкання ў рамках праграмы;

-  удзельнік не зможа прадставіць усе неабходныя дакументы для атрымання крэдыту або адмаўляецца ад атрымання крэдыту.

У рамках праграмы ўсе грашовыя сродкі з укладнога рахунку (за выключэннем выпадкаў устаноўленых банкам) павінны быць выкарыстаны ў безнаяўным парадку на мэты набыцця або будаўніцтва жылога памяшкання, набыццём жыллёвых аблігацый на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Пры ўмове згоды з боку банка, у перыяд да моманту заключэння крэдытнага дагавору ў рамках праграмы па дагаворы жыллёвых зберажэнняў магчыма ўступка права патрабавання іншым фізічным асобам:

 • па дагаворах жыллёвых зберажэнняў, заключаных да 15.02.2016, - толькі фізічнай асобе, якая не дасягнула пенсіённага ўзросту, ці фізічнай асобе, што атрымлівае пенсію і працягвае ажыццяўляць працоўную дзейнасць;
 • па дагаворах жыллёвых зберажэнняў, заключаных з 15.02.2016, - толькі фізічнай асобе, якая з'яўляецца членам сям'і і (або) блізкім сваяком удзельніка (бацькі, дзеці (родныя, усыноўленыя, удачароныя), родныя браты і сёстры, дзед, бабка, унукі), а таксама мужам (жонкай), блізкім сваяком мужа (жонкі) удзельніка (бацькі, дзеці (родныя, усыноўленыя, удачароныя), родныя браты і сёстры, дзед, бабка, унукі), што не дасягнуў агульнаўстаноўленага пенсіённага ўзросту, або атрымлівае пенсію і працягвае ажыццяўляць працоўную дзейнасць.

(Напрыклад: Накапленне ажыццяўляецца на ўкладным рахунку, адкрытым на імя аднаго з бацькоў. Пасля дасягнення сынам (дачкой) поўнай дзеяздольнасці, той з бацькоў уступае яму права патрабавання па гэтым дагаворы жыллёвых зберажэнняў і крэдыт на набыццё жылля афармляе ўжо сын (дачка).