Умовы прадастаўлення ў часовае карыстанне дэпазітнага сейфа ўстановамі ААТ «ААБ Беларусбанк»

1. Прадмет Дагавору:

1.1. ААТ «ААБ Беларусбанк» (далей - Банк) абавязваецца прадаставіць за ўзнагароджанне Кліенту ў часовае карыстанне дэпазітны сейф без адказнасці Банка за яго змесціва для захоўвання прадметаў банкаўскага захоўвання (грашовыя сродкі, каштоўныя паперы, каштоўныя металы, каштоўныя і напаўкаштоўныя  камяні, дакументы і іншыя каштоўнасці) і забяспечыць ахову дэпазітнага сейфа.

У якасці пацвярджэння прадастаўлення ў часовае карыстанне дэпазітнага сейфа выдаецца Захаваны дакумент аб прадастаўленні дэпазітнага сейфа ў часовае карыстанне без адказнасці Банка за змесціва сейфа (далей - Захаваны дакумент).

1.2. Кліенты нясуць салідарныя абавязкі (адказнасць) па гэтых Умовах[1].

2. Банк абавязваецца:

2.1. забяспечыць належную ахову дэпазітнага сейфа і ананімнасць укладанняў;

2.2. забяспечыць Кліенту (яго прадстаўніку) доступ да дэпазітнага сейфа і магчымасць канфідэнцыйнай работы з прадметам захоўвання ў любы момант у адпаведнасці з устаноўленым Банкам рэжымам працы дэпазітарнага (аўтаматызаванага дэпазітарнага) сховішча з кліентамі;

2.3. забяспечыць доступ да дэпазітнага сейфа пры ўмове адначасовай прысутнасці прадстаўнікоў двух Кліентаў[1].

3. Кліент абавязаны:

3.1. змяшчаць у дэпазітны сейф толькі каштоўнасці, якія прызнаюцца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь прадметам банкаўскага захоўвання;

пры абслугоўванні ў аўтаматызаваным дэпазітарным сховішчы змяшчаць у дэпазітны сейф каштоўнасці вагой не больш за 30 кілаграмаў;

не захоўваць у дэпазітным сейфе лёгкаўзгаральныя, выбухованебяспечныя, радыёактыўныя, атрутныя і іншыя рэчывы і прадметы, у тым ліку якія ўяўляюць або могуць уяўляць пагрозу здароўю, жыццю людзей і акаляючаму наваколлю, зброя, наркатычныя сродкі і іншыя рэчывы і прадметы, ад якіх у перыяд захоўвання могуць сыходзіць моцныя пахі, гукі, святленне і выпраменьванне, вібрацыя, змяненне тэмпературы, выдзяленне вадкасцяў і газаў і іншыя падобныя з'явы, звязаныя з немагчымасцю нармальнага выкарыстання памяшкання Банка;

3.2. у апошні дзень карыстання дэпазітным сейфам, прадугледжаны Захаваным дакументам, а таксама ў дзень, які папярэднічае датэрміноваму спыненню карыстання дэпазітным сейфам, вызваліць дэпазітны сейф, здаць ключ ад яго, картку Банка, карткі Банка, выдадзеныя прадстаўнікам. У выпадку невыканання абавязацельстваў па вызваленні дэпазітнага сейфа і вяртанні ключа ад яго, карткі Банка (у выпадку калі не выкарыстоўвалася картка Кліента) Банк утрымлівае суму гарантыйнага дэпазіту грошай[2];

3.3. выплачваць Банку ўзнагароджанне ў памеры і парадку, прадугледжаным пунктам 6 гэтых Умоў;

3.4. пры страце, пашкоджанні ключа ад дэпазітнага сейфа, карткі, выдадзенай Банкам, апавясціць аб гэтым падраздзяленне Банка не пазней наступнага працоўнага дня з моманту выяўлення факта страты (пашкоджання), а таксама пакрыць Банку выдаткі па ўскрыцці дэпазітнага сейфа і замене замка;

3.5. у выпадку змянення наймення і (або) месца знаходжання арганізацыі (прозвішча, імя, імя па бацьку, даных дакумента, які сведчыць асобу, месца жыхарства фізічнай асобы) прадаставіць у падраздзяленне Банка дакументы, якія сведчаць аб такіх змяненнях;

3.6. ажыццяўляць доступ да дэпазітнага сейфа пры ўмове адначасовай прысутнасці прадстаўнікоў двух Кліентаў[3].

4. Банк мае права:

4.1. ускрыць дэпазітны сейф спецыяльнай камісіяй са складаннем адпаведнага акта і адлюстраваннем у гэтым акце акалічнасцяў, якія паслужылі прычынай ускрыцця дэпазітнага сейфа, пры наяўнасці любой з наступных акалічнасцяў:

пры наяўнасці дастатковых падстаў лічыць, што Кліентам парушаны пункт 3.1 гэтых Умоў;

у выпадку калі Кліент не вызваліў дэпазітны сейф у сувязі з заканчэннем тэрміну захоўвання або спыненнем дзеяння гэтага дагавору, на працягу 14 каляндарных дзён пасля заканчэння тэрміну дзеяння дагавору;

па пісьмовым патрабаванні ўпаўнаважаных органаў, аформленым у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

па пісьмовым патрабаванні натарыуса з мэтай прыняцця мер па ахове спадчыны;

пры замене замка ад дэпазітнага сейфа ў выпадках, прадугледжаных гэтымі Умовамі;

4.2. адмовіцца ад выканання дагавору ў выпадку парушэння Кліентам пункта 3.1 гэтых Умоў. Пры гэтым Банк інфармуе Кліента аб адмове ад выканання дагавору ў пісьмовай форме з указаннем даты спынення карыстання дэпазітным сейфам.

5. Кліент мае права:

5.1. на працягу тэрміну карыстання дэпазітным сейфам, які ўказаны ў Захаваным дакуменце, у вызначаны адпаведным рэжымам працы дэпазітарнага (аўтаматызаванага дэпазітарнага) сховішча час ўкладваць (атрымліваць) у (з) дэпазітны(ага) сейф(а) прадметы банкаўскага захоўвання, працаваць з прадметамі банкаўскага захоўвання;

5.2. доступу да дэпазітнага сейфа ў суправаджэнні работнікаў дэпазітарнага сховішча пасля прад'яўлення дакумента, які сведчыць асобу, ключа ад дэпазітнага сейфа.

Правы, указаныя ў частцы першай гэтага пункта, маюць таксама прадстаўнікі Кліента згодна з выдадзенымі Кліентам аформленымі ў вызначаным парадку даверанасцямі на права карыстання дэпазітным сейфам.

Пры наведванні аўтаматызаванага дэпазітарнага сховішча Кліент (прадстаўнік Кліента) ідэнтыфікуе картку ў тэрмінале;

5.3. у любы момант забраць каштоўнасці з дэпазітнага сейфа пры ўмове выканання абавязацельстваў, названых у пункце 3.2 гэтых Умоў. Пры гэтым Кліент інфармуе падраздзяленне Банка аб гэтым у пісьмовай форме з указаннем даты спынення карыстання;

5.4. падоўжыць тэрмін прадастаўлення дэпазітнага сейфа, указаны ў Захаваным дакуменце, шляхам выплаты ўзнагароджання не пазней за 1 (адзін) банкаўскі дзень да дня заканчэння тэрміну прадастаўлення дэпазітнага сейфа.

6. Аплата ўзнагароджання.

6.1. За прадастаўленне дэпазітнага сейфа Кліент выплачвае Банку ўзнагароджанне ў памеры, вызначаным дзеючым на момант аплаты Зборнікам узнагароджанняў за аперацыі, выконваемыя ААТ «ААБ Беларусбанк», які зацверджаны Праўленнем Банка.

6.2. Кліент у момант выдачы яму Захаванага дакумента ўносіць узнагароджанне за ўвесь тэрмін карыстання дэпазітным сейфам, пачынаючы з дня заключэння дагавору, па дзень, які папярэднічае дню заканчэння тэрміну захоўвання.

6.3. Пры датэрміновым скасаванні дагавору раней унесенае ўзнагароджанне вяртаецца Кліенту, калі іншае не прадугледжана Зборнікам узнагароджанняў, якія дзейнічаюць на момант аплаты, на працягу 5 (пяці) банкаўскіх дзён з моманту падачы Кліентам пісьмовага патрабавання, за выключэннем узнагароджання за фактычнае карыстанне дэпазітным сейфам.

6.4. Уплаченное за хранение ценностей вознаграждение не возвращается Поклажедателю в случае, указанном в п. 1 ст. 784 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

7. Адказнасць бакоў.

7.1. Пры невыкананні ў вызначаны тэрмін Кліентам абавязацельстваў, прадугледжаных у пункце 3.2 гэтых Умоў па вызваленні сейфа, вяртанні ключа, карткі, выдадзенай Банкам, Кліент выплачвае Банку няўстойку за кожны дзень пратэрміноўкі ў двайным памеры ўзнагароджання за прадастаўленне дэпазітнага сейфа, действующего на момент оплаты Клиентом неустойки.

7.2. Змесціва дэпазітнага сейфа выдаецца Кліенту пасля аплаты няўстойкі, прадугледжанай пунктам 7.1 гэтых Умоў.

7.3. У выпадку нанясення Банку або іншым асобам страт у выніку парушэння пункта 3.1 гэтых Умоў Кліент абавязваецца пакрыць нанесеныя страты ў поўным аб'ёме.

8. Форс-мажор.

8.1. Ні адзін з бакоў не будзе несці адказнасць за поўнае або частковае невыкананне сваіх абавязацельстваў з моманту ўступлення ў прававыя адносіны, калі невыкананне выклікана абставінамі неадольнай сілы, у тым ліку паводка, пажар, землятрус і іншыя стыхійныя бедствы, вайна або ваенныя дзеянні, якія перашкаджаюць бакам выконваць свае абавязкі, прынятыя імі на сябе ў адпаведнасці з гэтымі Умовамі.

8.2. Бок, які апынуўся пад уздзеяннем абставін форс-мажора і ў выніку гэтага не ў стане выконваць абавязацельствы па гэтых Умовах, абавязаны неадкладна пры першай магчымасці з моманту наступлення такіх абставін пісьмова апавясціць аб гэтым іншы бок з наступным пацвярджэннем гэтых абставін упаўнаважаным органам. Несвоечасовае апавяшчэнне аб абставінах форс-мажора пазбаўляе бок права спасылацца на іх у якасці апраўдання.

9. Вырашэнне спрэчак.

9.1. Па ўсіх пытаннях, не вызначаных гэтымі Умовамі, Банк і Кліент кіруюцца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Усе рознагалоссі паміж Банкам і Кліентам, якія ўзніклі пры аказанні паслуг банкаўскага захоўвання ў адпаведнасці з гэтымі Умовамі, вырашаюцца ў судовым парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

[1] Гэта ўмова прымяняецца ў выпадку заключэння дагавору на доступ да дэпазітнага сейфа адначасова дзвюма асобамі.

[2] Для кліентаў-нерэзідэнтаў.

[3] Гэта ўмова прымяняецца ў выпадку заключэння дагавору на доступ да дэпазітнага сейфа адначасова дзвюма асобамі.