Знешнеэканамічная дзейнасць

Рэгістрацыя здзелкі

Рэгіструемая здзелка гэта:

- знешнегандлёвы дагавор, які прадугледжвае выплатную перадачу тавараў на агульны кошт з улікам дадаткаў і дапаўненняў да гэтага дагавору 3000 еўра ў эквіваленце і больш;

- знешнеэканамічны дагавор, які прадугледжвае правядзенне валютных аперацый, звязаных з рухам капіталу.

Парадак рэгістрацыі здзелкі

Знешнегандлёвы дагавор

Знешнеэканамічны дагавор

У адпаведнасці з патрабаваннямі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27 сакавіка 2008 г. №178 (далей Указ 178) рэгістрацыі падлягае знешнегандлёвы дагавор, што прадугледжвае выплатную перадачу тавараў, агульны кошт якіх з улікам дадаткаў і дапаўненняў да гэтага дагавору складае 3000 еўра ў эквіваленце і больш.

З мэтай вызначэння неабходнасці рэгістрацыі здзелкі па знешнегандлёвым дагаворы пры пераліку ў еўра кошту тавараў, выражаным у іншых валютах, выкарыстоўваецца афіцыйны курс беларускага рубля, устаноўлены Нацыянальным банкам у дачыненні да адпаведных замежных валют на дату заключэння знешнегандлёвага дагавору.

 

 

У адпаведнасці з Правіламі правядзення валютных аперацый, зацверджанымі Пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь 30.04.2004 № 72 рэгістрацыі падлягае знешнеэканамічны дагавор, што прадугледжвае правядзенне наступных валютных аперацый, звязаных з рухам капіталу:

 • набыццё акцый пры iх размеркаваннi сярод заснавальнiкаў, долі ў статутным фондзе або паю ў маёмасцi нерэзідэнта, а таксама ўнясенне дадатковага ўкладу ў статутны фонд нерэзідэнта ў выпадку яго павелічэння;
 • набыццё ў нерэзiдэнта каштоўных папер, эмітаваных (выдадзеных) нерэзідэнтамі, за выключэннем набыцця акцый пры iх размеркаваннi сярод заснавальнiкаў;
 • набыццё ва ўласнасць маёмасцi, якая знаходзiцца за межамi Рэспублiкi Беларусь i адносiцца па заканадаўству Рэспублікі Беларусь да нерухомай маёмасцi, у тым ліку на падставе дагавораў, што прадугледжваюць стварэнне аб'ектаў долевага будаўніцтва, за выключэннем маёмасці, якая перавозіцца, прыраўнаванай да нерухомых рэчаў у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі;
 • размяшчэнне грашовых сродкаў у банках-нерэзідэнтах або перадача грашовых сродкаў нерэзідэнтам (акрамя банкаў-нерэзідэнтаў) на ўмовах давернага кіравання;
 • прадастаўленне пазык;
 • разлікі па абавязацельствах, якія ўзніклі ў суб'екта валютных аперацый - рэзідэнта (акрамя банка), што з'яўляецца паручыцелем, гарантам, перад нерэзідэнтам на падставе заключанага паміж імі дагавору паручыцельства, гарантыі;
 • атрыманне крэдытаў i (або) пазык.

Рэзідэнт абавязаны ажыццявіць рэгістрацыю здзелкі па знешнегандлёвым дагаворы, што прадугледжвае выплатную перадачу тавараў, агульны кошт якіх з улікам дадаткаў і дапаўненняў да гэтага дагавору складае 3000 еўра ў эквіваленце і больш, да даты адгрузкі (паступлення) тавараў або правядзення (паступлення) плацяжоў.

Рэзідэнт абавязаны ажыццявіць рэгістрацыю здзелкі па знешнеэканамічным дагаворы, які прадугледжвае правядзенне рэзідэнтам плацяжоў, да іх правядзення, а здзелкі па знешнеэканамічным дагаворы, які прадугледжвае паступленне плацяжоў ад нерэзідэнта, - да іх паступлення або не пазней сямi працоўных дзён з даты паступлення першага плацяжу.

Перарэгістрацыя здзелкі па знешнегандлёвым дагаворы ажыццяўляецца банкам у парадку, аналагічным рэгістрацыі здзелкі, з прысваеннем новага рэгістрацыйнага нумара.

У выпадку перарэгістрацыі здзелкі ў сувязі са зменай асобы ў абавязацельстве з боку экспарцёра (імпарцёра) па знешнегандлёвым дагаворы новы экспарцёр (імпарцёр) прадстаўляе ў банк арыгінал або копію знешнегандлёвага дагавору, арыгіналы або копіі дакументаў, сцвярджаючых змену асобы ў абавязацельстве з боку экспарцёра (імпарцёра). На першых лістах знешнегандлёвага дагавору і дакументаў, сцвярджаючых змену асобы ў абавязацельстве з боку экспарцёра (імпарцёра), прастаўляецца адбітак штампа банка, рэгістрацыйны нумар здзелкі з засведчаннем яго подпісам упаўнаважанага работніка банка.

Для перарэгістрацыі здзелкі ў сувязі з рэарганізацыяй рэзідэнта ў банк прадстаўляецца арыгінал або копія знешнегандлёвага дагавору, на першых лістах якіх прастаўляецца адбітак штампа банка, рэгістрацыйны нумар здзелкі з засведчаннем яго подпісам упаўнаважанага работніка банка.

Перарэгістрацыя здзелкі па знешнеэканамічных дагаворах не ажыццяўляецца.

Для рэгістрацыі здзелкі рэзідэнт прадстаўляе ў адзін з банкаў, у якім адкрыты рахунак, рэжым функцыянавання якога дазваляе ажыццяўляць разлікі ў рамках знешнеэканамічнага (знешнегандлёвага) дагавору, заяву на рэгістрацыю (перарэгістрацыю) здзелкі ў двух экзэмплярах, арыгінал або копію знешнеэканамічнага (знешнегандлёвага) дагавору (пры электронным дакументаабароце - знешнеэканамічны (знешнегандлёвы) дагавор і заяву на рэгістрацыю (перарэгістрацыю) здзелкі ў выглядзе электроннага дакумента (паведамлення, электроннай копіі). Адзін экзэмпляр заявы на папяровым носьбіце застаецца ў банку.

Рэгістрацыя здзелкі ажыццяўляецца ўпаўнаважаным работнікам банка, які абслугоўвае рахунак рэзідэнта, у дзень прадстаўлення рэзідэнтам (яго ўпаўнаважаным прадстаўніком) дакумента (дакументаў), з дапамогай якога (якіх) аформлена заключэнне знешнеэканамічнага (знешнегандлёвага) дагавору, шляхам прастаўлення на такім дакуменце (такіх дакументах) адбітку штампа банка з пазначэннем рэгістрацыйнага нумара здзелкі і засведчаннем яго подпісам упаўнаважанага работніка банка (пры электронным дакументаабароце - пазначэнне рэгістрацыйнага нумара здзелкі і засведчанне яго электронным лічбавым подпісам).

Упаўнаважаны работнік банка не ажыццяўляе рэгістрацыю здзелкі ў выпадках:

- непрадстаўлення ў банк дакументаў (знешнеэканамічнага (знешнегандлёвага дагавору));

- прадстаўлення дакументаў у банк, які не абслугоўвае рахунак рэзідэнта;

- неадпаведнасці знешнегандлёвага дагавору патрабаванням падпункта 1.16.4 Указа №178, а менавіта:

рэзідэнту неабходна прадугледзець у знешнегандлёвым дагаворы кошт тавараў (арыенціровачны кошт у выпадку немагчымасці ўстанавіць сапраўдны кошт тавараў у сілу спецыфікі таварнай наменклатуры) і ўмовы разліку, пад якімі разумеецца абавязацельства ажыццяўлення адным бокам разліку да выканання або па факце выканання абавязацельства іншым бокам з улікам адпаведных норм ( п.1.6.3 Указа №178).

Плата за рэгістрацыю (перарэгістрацыю) здзелкі банкамі не спаганяецца.

Пры страце знешнеэканамічнага (знешнегандлёвага) дагавору з адзнакай аб рэгістрацыі (перарэгістрацыі) здзелкі банк, якi ажыццяўляў раней па такім дагаворы рэгістрацыю (перарэгістрацыю) здзелкі, мае права на падставе пісьмовага звароту рэзідэнта паўторна паставіць адзнаку аб рэгістрацыі (перарэгістрацыі) здзелкі на дублікаце або копіі гэтага знешнеэканамічнага ( знешнегандлёвага) дагавору.

Адказнасць за ідэнтычнасць прадстаўленага дубліката або копіі знешнеэканамічнага (знешнегандлёвага) дагавору раней зарэгістраванаму знешнеэканамічнаму (знешнегандлёваму) дагавору ўскладаецца на рэзідэнта.

Завяршэнне аперацый па знешнеэканамічным (знешнегандлёвым) дагаворах

 

Рэзідэнт абавязаны апавясціць банк, у якім была зарэгістравана (перарэгістравана) здзелка, аб завяршэнні ўсіх аперацый па знешнеэканамічным (знешнегандлёвым) дагаворы (з улікам яго прадаўжэння). Інфармацыя аб завяршэнні ўсіх аперацый па знешнеэканамічным (знешнегандлёвым) дагаворы прадстаўляецца рэзідэнтам у банк не пазней за 30 каляндарных дзён з дня ўстанаўлення рэзідэнтам факта поўнага завяршэння ўсіх аперацый па знешнеэканамічным (знешнегандлёвым) дагаворы (з улікам яго прадаўжэння). Пры гэтым дадзеная інфармацыя можа ўтрымлівацца ў звестках аб паступiўшых грашовых сродках у выглядзе запісу «Усе аперацыі па знешнеэканамічным (знешнегандлёвым) дагаворы (з улікам яго прадаўжэння) завершаны». Адказнасць за несвоечасовасць прадстаўлення інфармацыі аб завяршэнні ўсіх аперацый па дагаворы і яе недакладнасць ускладаецца на рэзідэнта.

Пры рэгістрацыі і перарэгістрацыі здзелкі па адным знешнегандлёвым дагаворы ў розных банках рэзідэнт прадстаўляе інфармацыю аб завяршэнні ўсіх аперацый па знешнегандлёвым дагаворы ў банкі, якія ажыццяўлялі рэгістрацыю і перарэгістрацыю здзелкі па гэтым дагаворы. Пры ліквідацыі (рэарганізацыі) банка, што рэгістраваў (перарэгістраваў) здзелку, інфармацыя аб завяршэнні ўсіх аперацый па знешнеэканамічным (знешнегандлёвым) дагаворы прадстаўляецца ў банк, які абслугоўвае рахунак рэзідэнта.

У выпадку памылковага прадстаўлення інфармацыі рэзідэнтам аб завяршэнні ўсіх аперацый па знешнеэканамічным (знешнегандлёвым) дагаворы ён мае права працягваць выкананне абавязацельстваў па гэтым дагаворы. Пры гэтым ажыццяўленне новай рэгістрацыі здзелкі не патрабуецца. Пасля завяршэння ўсіх аперацый па дагаворы рэзідэнт паўторна прадстаўляе ў банк гэту інфармацыю.

 

Разгледзім некалькі прыкладаў па вызначэнні тэрміну завяршэння ўсіх аперацый па знешнегандлёвым дагаворы.

Прыклад  1.

Заключаны 31.12.2010 імпартны знешнегандлёвы дагавор, па ўмовах якога тэрмін яго дзеяння да 31.12.2011. У першай палове 2011 года здзейснена пастаўка нерэзідэнтам тавару і рэзідэнтам праведзены разлік па ёй, а ў далейшым да заканчэння дзеяння дагавору павінен быў яшчэ пастаўляцца тавар нерэзідэнтам, але фактычна паставак тавараў і плацяжоў не было. У гэтым выпадку імпарцёр на працягу 30 каляндарных дзён з апошняй даты дзеяння дагавору (31.12.2011), пры ўмове, што дагавор не прадаўжаўся, накіроўвае адпаведную інфармацыю ў банк.

 

Прыклад 2.

Заключаны 31.12.2010 імпартны знешнегандлёвы дагавор, па ўмовах якога тэрмін яго дзеяння да 31.12.2011. У першай палове 2011 года здзейснена пастаўка нерэзідэнтам тавару і рэзідэнтам праведзены разлік па ёй, а ў далейшым да заканчэння дзеяння дагавору імпарцёрам не плануецца ўзнікненне новых абавязацельстваў, звязаных з платнай перадачай тавараў, і дагавор прадаўжацца не будзе. У гэтым выпадку імпарцёр да заканчэння тэрміну дзеяння дагавору (31.12.2011) мае права на працягу 30 каляндарных дзён з апошняй даты паступлення тавару або правядзення плацяжу накіраваць адпаведную інфармацыю ў банк.

 

Прыклад 3.

Заключаны 31.12.2010 экспартны знешнегандлёвы дагавор, па ўмовах якога вызначаны тэрмін яго дзеяння да 31.12.2011. На працягу 2011 года ажыццяўляліся адгрузкі тавару, але за частку адгружаных тавараў нерэзідэнт не разлічыўся да 31.12.2011. У гэтым выпадку экспарцёр пасля атрымання апошняга плацяжу за неаплачаны тавар, напрыклад 24.01.2012, пры ўмове, што дагавор не прадаўжаўся, накіроўвае на працягу 30 каляндарных дзён з названай даты паступлення плацяжу адпаведную інфармацыю ў банк.

 

Прыклад 4.

Заключаны 31.12.2010 экспартны або імпартны знешнегандлёвы дагавор, па ўмовах якога не прадугледжана канкрэтная дата заканчэння яго дзеяння. У гэтым выпадку экспарцёр (імпарцёр) самастойна вызначае завяршэнне выканання па дагаворы ўсіх абавязацельстваў (г.зн. узнікненне новых абавязацельстваў не плануецца), звязаных з платнай перадачай тавараў, і на працягу 30 каляндарных дзён з даты апошняга паступлення (правядзення) плацяжу або адгрузкі (паступлення) тавару прадстаўляе адпаведную інфармацыю ў банк.

Плацяжы ў афшорныя зоны

Парадак налiчэння i платы афшорнага збору рэгулюецца часткай 23 (ст.262- 268) Падатковага Кодэкса Рэспублікі Беларусь,

Плацельшчыкамі афшорнага збору прызнаюцца беларускія арганізацыі і беларускія індывідуальныя прадпрымальнікі (далей па тэксце - рэзідэнты Рэспублікі Беларусь).

Аб'екты абкладання афшорным зборам:

 • пералічэнне грашовых сродкаў рэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь нерэзідэнту Рэспублікі Беларусь, зарэгістраванаму ў афшорнай зоне, iншай асобе па абавязацельству перад гэтым нерэзідэнтам або на рахунак, адкрыты ў афшорнай зоне, калi iншае не ўстаноўлена гэтым артыкулам;
 • выкананне абавязацельства ў неграшовай форме перад нерэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, зарэгістраваным у афшорнай зоне, акрамя выпадкаў выканання нерэзідэнтам Рэспублікі Беларусь сустрэчнага абавязацельства шляхам пералічэння на рахунак рэзідэнта Рэспублікі Беларусь грашовых сродкаў;
 • пераход у адпаведнасці з заканадаўствам маёмасных правоў i (або) абавязкаў у сувязі з пераменай асоб у абавязацельстве, бакамi якога выступаюць рэзідэнт Рэспублікі Беларусь і нерэзідэнт Рэспублікі Беларусь, зарэгістраваны ў афшорнай зоне.

Не з'яўляюцца аб'ектамі абкладання афшорным зборам:

 • пералічэнне грашовых сродкаў дзяржаўнымі органамі ў адпаведнасці з абавязацельствамі Рэспублікі Беларусь перад міжнароднымі арганізацыямі па міжнародных дагаворах, а таксама:

кампаніі "STANDARD AND POOR'S FINANCIAL SERVICES LLC" (штат Дэлавэр, Злучаныя Штаты Амерыкі);

кампаніі "BLOOMBERG FINANCE L.P." (Штат Дэлавэр, Злучаныя Штаты Амерыкі);

 • выкананне абавязацельстваў у неграшовай форме перад нерэзідэнтам Рэспублікі Беларусь і пераход абавязкаў у сувязі з пераменай асоб у абавязацельстве, бакамi якога выступаюць рэзідэнт Рэспублікі Беларусь і нерэзідэнт Рэспублікі Беларусь, зарэгістраваны ў афшорнай зоне, па абавязацельствах, пералічэнне грашовых сродкаў па якіх не з'яўляецца аб'ектам абкладання афшорным зборам.

Таксама заканадаўствам устаноўлены шэраг льгот па выплаце афшорнага збору. Так, вызваляецца ад абкладання афшорным зборам пералічэнне грашовых сродкаў:

 • дзяржаўнымі арганізацыямі, падпарадкаванымі Ураду Рэспублікі Беларусь, у адпаведнасці з абавязацельствамі Рэспублікі Беларусь перад міжнароднымі арганізацыямі па міжнародных дагаворах;
 • у мэтах вяртання плацельшчыкамі грашовых сродкаў, атрыманых ад нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь у якасці крэдытаў і пазык, працэнтаў за карыстанне імі, а таксама раней атрыманых ад нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь грашовых сродкаў па iншых падставах у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь або дагаворам;
 • па дагаворах марской перавозкі грузаў і па дагаворах транспартнай экспедыцыі пры арганізацыі міжнародных перавозак грузаў марскім транспартам
 • і інш.

Банкі ажыццяўляюць перавод грашовых сродкаў, пры пералiчэннi якіх падлягае выплаце афшорны збор, толькі пасля выплаты рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь афшорнага збору. Гэтыя патрабаванні не распаўсюджваюцца на:

 • пералічэнне грашовых сродкаў на карысць нерэзідэнта Рэспублікі Беларусь, зарэгістраванага ў афшорнай зоне або на рахунак, адкрыты ў афшорнай зоне з выкарыстаннем карпаратыўных банкаўскіх плацежных картак пры службовых камандзіроўках работнікаў плацельшчыка;
 • пералічэнне грашовых сродкаў у рамках выканаўчай вытворчасці органамі прымусовага выканання Рэспублікі Беларусь на карысць нерэзідэнта Рэспублікі Беларусь, зарэгістраванага ў афшорнай зоне, iншай асобе па абавязацельству перад гэтым нерэзідэнтам або на рахунак, адкрыты ў афшорнай зоне;
 • пералічэнне грашовых сродкаў на карысць нерэзідэнта Рэспублікі Беларусь, зарэгістраванага ў афшорнай зоне, або на рахунак, адкрыты ў афшорнай зоне, па акрэдытыўных здзелках;
 • пералічэнне грашовых сродкаў на карысць нерэзідэнта Рэспублікі Беларусь, зарэгістраванага ў афшорнай зоне, або на рахунак, адкрыты ў афшорнай зоне шляхам утрымання (выліку) нерэзідэнтам грашовых сродкаў з даходу плацельшчыка.

Афшорны збор выплачваецца ў беларускіх рублях па афіцыйным курсе, устаноўленым Нацыянальным банкам Рэспублiкi Беларусь. Пры гэтым пры пералічэнні грашовых сродкаў прымяняецца афіцыйны курс, устаноўлены Нацыянальным банкам Рэспублiкi Беларусь на дату іх пералічэння.

Стаўка афшорнага збору ўстаноўлена ў памеры 15%.

Базісныя ўмовы пастаўкі — ІНКАТЭРМС

Інкатэрмс 2010 (Incoterms 2010)
Правілы ўступілі ў дзеянне з 01 студзеня 2011 года 

Інкатэрмс 2010 (Incoterms 2010)- гэта міжнародныя правілы, прызнаныя ўрадавымі органамі, юрыдычнымі кампаніямі і камерсантамі па ўсім свеце як тлумачэнне найбольш прымянімых у міжнародным гандлі тэрмінаў. 
Сфера дзеяння Інкатэрмс 2010 (Incoterms 2010) распаўсюджваецца на правы і абавязкі бакоў па дагаворы куплі-продажу ў частцы пастаўкі тавараў (умовы пастаўкі тавараў). 
Кожны тэрмін Інкатэрмс 2010 (Incoterms 2010) уяўляе сабой абрэвіятуру з трох літар. 
Тут  прадастаўлены поўны спіс тэрмінаў Інкатэрмс 2010 (Incoterms 2010) і неабходныя каментарыі да іх.

Катэгорыя E
Адгрузка

EXW

любыя віды
транспарту

EX Works ( ... named place)
Франка завод ( ...назва месца)

Катэгорыя F
Асноўная перавозка не аплачана прадаўцом

FCA

любыя віды
транспарту

Free Carrier (...named place)
Франка перавозчык (...назва месца)

FAS

марскі і ўнутраны
водны транспарт

Free Alongside Ship (... named port of shipment)
Франка ўздоўж борта судна (... назва порта адгрузкі)

FOB

марскі і ўнутраны
водны транспарт

Free On Board (... named port of shipment)
Франка борт (... назва порта адгрузкі)

Катэгорыя C
Асноўная перавозка аплачана прадаўцом

CFR

марскі і ўнутраны
водны транспарт

Cost and Freight (... named port of destination)
Кошт і фрахт (... назва порта прызначэння)

CIF

марскі і ўнутраны
водны транспарт

Cost, Insurance and Freight (... named port of destination)
Кошт, страхаванне і фрахт (...назва порта прызначэння)

CIP

любыя віды
транспарту

Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination)
Фрахт/перавозка і страхаванне аплачаны да (...назва месца прызначэння)

CPT

любыя віды
транспарту

Carriage Paid To (... named place of destination)
Фрахт/перавозка аплачаны да (...назва месца прызначэння)

Катэгорыя D
Дастаўка

DAT

любыя віды
транспарту

Delivered At Terminal (... named terminal of destination)
Пастаўка на тэрмінале (... назва тэрмінала)

DAP

любыя віды
транспарту

Delivered At Piont (... named point of destination)
Пастаўка ў пункце (... назва пункта)

DDP

любыя віды
транспарту

Delivered Duty Paid (... named place of destination)
Пастаўка з аплатай пошліны (... назва месца прызначэння)

DDU

любыя віды
транспарту

Выключаны з Інкатэрмс 2010
Delivered Duty Unpaid (... named place of destination)
Пастаўка без аплаты пошліны (... назва месца прызначэння)

DAF

любыя віды
транспарту

Выключаны з Інкатэрмс 2010
Delivered At Frontier (... named place)
Пастаўка да мяжы (... назва месца пастаўкі)

DEQ

любыя віды
транспарту

Выключаны з Інкатэрмс 2010
Delivered Ex Quay (... named port of destination)
Пастаўка з прыстані (... назва порта прызначэння)

DES

любыя віды
транспарту

Выключаны з Інкатэрмс 2010
Delivered Ex Ship (... named port of destination)
Пастаўка з судна (...назва порта прызначэння)

Рэкамендуем кліентам набыць афіцыйны пераклад Incoterms® 2010 Міжнароднай гандлёвай палаты (ICC) на рускую мову.

ІНКАТЭРМС, або базісныя ўмовы пастаўкі, стаяць у радзе найбольш важных умоў знешнегандлёвага кантракту. Паколькі ІНКАТЭРМС з'яўляецца зводам міжнародных правіл па тлумачэнні найбольш шырока выкарыстоўваемых гандлёвых тэрмінаў у галіне знешняга гандлю, спасылка на іх ва ўмовах кантракту

 • дазваляе пазбегнуць няпэўнасці і неабходнасці абгаварыць дэталі ўмоў пастаўкі і дакуменціраваць іх кожны раз, калі заключаецца кантракт,
 • зніжае рызыку ўзнікнення дарагіх спрэчак.

Пры заключэнні знешнегандлёвага кантракту ўзнікае праблема выбару канкрэтнага тэрміна Інкатэрмс.

Прапануем Вам для выкарыстання наступны дапаможнік.

Абслугоўванне знешнеэканамічнай дзейнасці карпаратыўных кліентаў - адзін з самых сур'ёзных аспектаў супрацоўніцтва банка і кліента. Пры гэтым граматнасць спецыялістаў банка - свайго роду гарантыя, што не будзе парушана валютнае заканадаўства, паколькі банкі правяраюць абгрунтаванасць правядзення разлікаў у адрас нерэзідэнта, адпаведнасць валютных аперацый заканадаўству. Акрамя таго, банк можа зарыентаваць суб'екта гаспадарання на больш прымальны варыянт разлікаў, пры неабходнасці акажа дапамогу ў складанні знешнегандлёвага кантракта. Асабліва пры разліках з дапамогай акрэдытыва. Тым больш што пры выбары гэтай формы разлікаў часта выкарыстоўваюцца банкаўскія схемы фінансавання на даволі выгадных для кліента ўмовах.

Асноватворным дакументам пры здзяйсненні знешнегандлёвых здзелак з'яўляецца знешнегандлёвы дагавор. У адпаведнасці з Грамадзянскім кодэксам Рэспублікі Беларусь (далей - ГК) дагаворам прызнаецца пагадненне двух або некалькіх асоб аб устанаўленнi, змяненнi або спыненні грамадзянскіх правоў і абавязкаў.

Існуе мноства відаў дагавораў у залежнасці ад іх зместу і прымянення: выплатныя і бязвыплатныя дагаворы, публічныя дагаворы, дагаворы на карысць трэцяй асобы, аднабаковыя дагаворы і г.д.

Знешнегандлёвы дагавор (ЗГД) - дагавор паміж рэзідэнтам і нерэзідэнтам, які прадугледжвае выплатную перадачу тавараў, інфармацыі, якая ахоўваецца, выключных правоў на вынікі інтэлектуальнай дзейнасці, выкананне работ, аказанне паслуг;

Знешнегандлёвая аперацыя (ЗГА) - кожная экспартная адгрузка тавараў у рамках аднаго ЗГД, якая павінна быць завершана паступленнем грашовых сродкаў або іншымі спосабамі, прадугледжанымі заканадаўствам, кожны этап выканання работ (паслуг) у рамках аднаго ЗГД, кожны праведзены плацеж у рамках аднаго ЗГД, які павінен быць завершаны атрыманнем тавараў (інфармацыі, правоў), выкананнем работ (паслуг) ці іншым спосабам, прадугледжаным заканадаўствам.

Да разгляду знешнегандлёвага дагавору трэба падыходзіць індывідуальна. Знешнегандлёвы дагавор - гэта асноўны камерцыйны дакумент знешнегандлёвай аперацыі, які сведчыць аб дасягнутым пагадненні паміж бакамі: рэзідэнтам і нерэзідэнтам, і прадугледжвае выплатную перадачу тавараў, інфармацыі, якая ахоўваецца, выключных правоў на вынікі інтэлектуальнай дзейнасці, выкананне работ, аказанне паслуг.

У адпаведнасці з ГК знешнеэканамічная здзелка павінна заключацца ў пісьмовай форме, калі адным з бакоў выступае беларускае прадпрыемства. Беларускае грамадзянскае заканадаўства прадугледжвае некалькі варыянтаў выканання пісьмовай формы здзелкі, напрыклад, складанне адзінага дакумента, падпісанага бакамі, або абмен дакументамі з дапамогай пошты, тэлеграфа, факса ці іншага сродку сувязі. Выбар найбольш пераважнага з іх вызначаецца бакамі здзелкі самастойна. На практыцы часта знешнеэканамічныя кантракты падпісваюцца з выкарыстаннем факсімільнай сувязі, якая дазваляе скараціць час, што затрачваецца на перагаворы, аднак пры разглядзе справы ў судзе могуць узнікнуць складанасці, звязаныя з адсутнасцю ў бакоў арыгінала кантракта. Каб пазбегнуць праблем, бакам мэтазгодна складаць адзіны дакумент, падпісаны абодвума бакамі. Важна скласці дагавор на дзвюх мовах з указаннем, якая мова прызнаецца пераважным ў выпадку розначытанняў.

У адпаведнасці з нормамі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27.03.2008 г.№178 "Аб парадку правядзення і кантролю знешнегандлёвых аперацый" (далей - Указ №178) абавязак юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў прадугледзець у дакуменце (дакументах), з дапамогай якога (якіх) аформлена заключэнне знешнегандлёвага дагавору, наяўнасць:

 • кошту тавараў (арыентыровачнага кошту ў выпадку немагчымасці ўстанавіць сапраўдны кошт тавараў у сілу спецыфікі таварнай наменклатуры);  
 • умоў разлікаў, пад якімі разумеецца абавязацельства ажыццяўлення адным бокам разліку да выканання або па факце выканання абавязацельства іншым бокам.

У знешнегандлёвым дагаворы могуць утрымлівацца элементы іншых тыпаў дагавораў і адпаведна істотныя іх умовы, тым не менш, знешнегандлёвы дагавор варта разглядаць як дагавор, умовы якога з'яўляюцца істотнымі ў адпаведнасці з Указам. 
Аблягчае працэс заключэння знешнегандлёвага дагавору выкарыстанне «базісных умоў пастаўкі» - скарочаных пазначэнняў тыповых умоў дагавору міжнароднай куплі-продажу тавару - ІНКАТЭРМС (міжнародныя правілы тлумачэння гандлёвых тэрмінаў).

Тэрміны правядзення знешнегандлёвых аперацый>

Тэрміны правядзення знешнеэканамічных аперацый прадугледжаны тым жа Указам №178.

Рэзідэнты абавязаны забяспечыць спыненне абавязацельстваў нерэзідэнтамі ў поўным аб’ёме ў наступныя тэрміны:

 • пры экспарце, у тым ліку па дагаворах камісіі, за выключэннем выпадкаў, пазначаных у абзацах трэцім і чацвёртым гэтай часткі, – не пазней за 180 каляндарных дзён з даты адгрузкі тавараў (перадачы ахоўваемай інфармацыі, выключных правоў на вынікі інтэлектуальнай дзейнасці), выканання работ, аказання паслуг;
 • пры выкананні будаўнічых, спецыяльных, мантажных работ і (або) аказанні паслуг у будаўніцтве (далей – выкананне (аказанне) будаўнічых работ (паслуг) на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі па знешнегандлёвых дагаворах, звязаных з рэалізацыяй дагавораў стварэння аб’екта долевага будаўніцтва, – не пазней даты завяршэння нарматыўнага тэрміну будаўніцтва аб’екта;
  пры выкананні (аказанні) будаўнічых работ (паслуг) на тэрыторыі замежных дзяржаў у памеры зарэзерваваных заказчыкам да 10 працэнтаў ад агульнага кошту адпаведнага дагавору – не пазней за 30 каляндарных дзён з даты завяршэння гарантыйнага перыяду на выкананыя (аказаныя) будаўнічыя  работы (паслугі);
 • пры імпарце – не пазней за 90 каляндарных дзён з даты правядзення плацяжу.

У выпадку, калі прадугледжаны дагаворам тэрмін завяршэння знешнегандлёвай аперацыі перавышае тэрмін, устаноўлены заканадаўствам, або калі ў ходзе фактычнай рэалізацыі знешнегандлёвай аперацыі магчыма  перавышэнне ўстаноўленага заканадаўствам або раней выдадзеным дазволам тэрміну яе завяршэння, рэзідэнт абавязаны звярнуцца ў Нацыянальны банк РБ за атрыманнем дазволу ў перыяд, які вылічваецца з даты пачатку знешнегандлёвай аперацыі да даты заканчэння тэрміну завяршэння гэтай знешнегандлёвай аперацыі, устаноўленага заканадаўствам або раней выдадзеным дазволам.  
У адпаведнасці з нормамі Інструкцыі аб парадку выдачы дазволаў на падаўжэнне тэрмінаў завяршэння знешнегандлёвых аперацый, зацверджанай Пастановай Праўлення НБ РБ ад 22.04.2009 № 52, рэзідэнты пры неабходнасці атрымання дазволу на падаўжэнне тэрміну завяршэння знешнегандлёвай аперацыі накіроўваюць заяву i iншыя неабходныя дакументы ў Нацыянальны Банк РБ або ў галоўнае ўпраўленне Нацыянальнага банка па вобласці, зыходзячы з месца рэгістрацыі рэзідэнта і тэрміну завяршэння.
Прыкладная форма заявы, а таксама рэкамендацыі па яе запаўненні прыведзены на сайце Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па спасылцы http://www.nbrb.by/today/services/foreigneconom.asp.

Указам №178 таксама прадугледжаны парадак завяршэння знешнегандлёвых аперацый. Таксама Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь сумесна з Нацыянальным банкам па асобных  відах знешнегандлёвых дагавораў пастановамі прадугледзеў іншыя спосабы і тэрміны завяршэння знешнегандлёвых аперацый чым пазначаныя ў Указе №178.