Палітыка банка ў адносінах да раскрыцця інфармацыі

1. Інфармацыя, якая даводзіцца банкам да ведама зацікаўленых карыстальнікаў, павінна адпавядаць прызнаным міжнароднай практыкай патрабаванням (прынцыпам) да якасці інфармацыі: істотнасці, актуальнасці, супастаўнасці, дакладнасці.

1.1. Істотнай прызнаецца інфармацыя, незгаданне або скажэнне якой можа змяніць або паўплываць на рашэнне зацікаўленага карыстальніка пры прыняцці эканамічных рашэнняў.

1.2. Актуальнай прызнаецца інфармацыя, якая адпавядае сапраўднасці на момант азнаямлення зацікаўленага карыстальніка з ёй.

1.3. Дакладнай прызнаецца інфармацыя, якая не ўтрымлівае істотных памылак і скажэнняў, дакладна, кампетэнтна і ў поўным аб’ёме дае ўяўленне зацікаўленым карыстальнікам пра разглядаемае пытанне ў цэлым і адпавядае нарматыўным прававым актам, дзеючым у банку на момант азнаямлення зацікаўленага карыстальніка з ёй.

1.4. Супастаўнай прызнаецца інфармацыя, якая дае магчымасць зацікаўленым карыстальнікам супастаўляць фінансавую справаздачнасць за розныя перыяды часу для выяўлення тэндэнцый у выніках дзейнасці.

Для забеспячэння супастаўнасці вымярэнне і адлюстраванне фінансавых вынікаў павінна ажыццяўляцца ў параўноўваемых перыядах па адзінай метадалогіі.

2. Аб’ём і парадак размяшчэння інфармацыі, якая даводзіцца банкам да ведама зацікаўленых карыстальнікаў, павінны забяспечваць дакладнасць і яснасць, паўнату, даступнасць, своечасовасць і рэгулярнасць, аператыўнасць, адсутнасць інфармацыйнай асіметрыі, захаванне канфідэнцыяльнасці інфармацыі.

3. Інфармацыя, прадастаўляемая зацікаўленым карыстальнікам па накірунках банкаўскай дзейнасці, павінна ўтрымліваць умовы аказання кліенту паслугі, канкурэнтныя перавагі яе атрымання ў банку, памеры ўзнагароджанняў за аперацыі і іншую інфармацыю, неабходную кліенту для прыняцця рашэння.

4. Не падлягае раскрыццю інфармацыя, якая складае ў адпаведнасці з заканадаўствам банкаўскую, камерцыйную і іншую ахоўваемую законам тайну банка, яго кліентаў і контрагентаў.