Апісанне палітыкі па ўзнагароджаннях кіраўнікоў і работнікаў банка

Пабудаванне сістэмы аплаты працы і выплаты ўзнагароджанняў, прадугледжвае:

1. выкананне асноўных прынцыпаў пабудавання сістэмы аплаты працы:

інтэграцыі ў  палітыку кіравання персаналам Банка (сістэма аплаты працы з’яўляецца адным з элементаў комплекснай сістэмы кіравання персаналам, якая ва ўзаемадзеянні з іншымі яе элементамі (наём, навучанне, ацэнка, развіццё, кар’ернае прасоўванне) забяспечвае рэалізацыю стратэгіі кіравання персаналам Банка);

унутранай справядлівасці (устанаўленне ўзаемасувязі аплаты працы работнікаў Банка з узроўнем пасады з улікам ўзроўню кваліфікацыі работніка, ступені яго адказнасці за прымаемыя рашэнні і ўплыву на вынікі дзейнасці адпаведнага падраздзялення і Банка ў цэлым);

знешняй канкурэнтаздольнасці (устанаўленне памераў аплаты працы работнікаў Банка не ніжэй за рыначны ўзровень аплаты працы на аналагічных пасадах у рэгіёне);

аплаты за вынікі дзейнасці (устанаўленне ўзаемасувязі аплаты працы з індывідуальнай эфектыўнасцю дзейнасці работніка Банка, дасягненнем запланаваных паказчыкаў эфектыўнасці падраздзялення і дасягненнем бізнес-мэт Банка);

адпаведнасці сістэмы матывацыі і аплаты працы характару і маштабу ажыццяўляемых Банкам аперацый, мэтам і стратэгіі развіцця Банка, яго фінансаваму стану і рызык-профілю;

2. прымяненне ў Банку пачасова-прэміяльнай сістэмы аплаты працы на аснове Адзінай тарыфнай сеткі работнікаў Рэспублікі Беларусь;

3. матывацыю персанала Банка шляхам устанаўлення выплат стымулюючага характару:

надбавак, якія ўлічваюць ступень кваліфікацыі і прафесійнага майстэрства, за стаж працы ў банках;

прэміравання;

узнагароджання па выніках працы за год (гадавых бонусаў);

4. вызначэнне ключавых паказчыкаў выніковасці членаў Праўлення Банка, кіраўнікоў устаноў Банка, кіраўнікоў і работнікаў бізнес-падраздзяленняў Банка, іншых катэгорый работнікаў Банка (пры неабходнасці) і ўзаемасувязь з умовамі іх аплаты працы;

5. залежнасць памеру аплаты працы работніка Банка ад:

узроўню асабістай выніковасці;

узроўню прафесійных ведаў і ўменняў, вопыту працы, адказнасці, інтэнсіўнасці і якасці працы, іншых фактараў;

вынікаў дзейнасці падраздзялення, да якога адносіцца работнік Банка;

вынікаў працы Банка ў цэлым, яго адасобленых і структурных падраздзяленняў;

6. забеспячэнне збалансаванага росту паказчыкаў прадукцыйнасці працы і сярэдняга памеру аплаты працы работнікаў Банка;

7. ажыццяўленне сацыяльных выплат персаналу Банка ў межах сродкаў, вызначаных на гэтыя мэты бюджэтам Банка;

8. правядзенне рэгулярнага аналізу ўзроўню аплаты працы работнікаў Банка;

9. выкананне гарантый у галіне аплаты працы, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

10. прымяненне, побач з матэрыяльным стымуляваннем, мер маральнага заахвочвання рэзультатыўнай працы работнікаў Банка;

11. забеспячэнне дадатковых сацыяльных гарантый у галіне пенсіённага страхавання работнікаў Банка ў мэтах узмацнення матэрыяльнай зацікаўленасці ў паляпшэнні індывідуальных вынікаў працы, замацавання ў Банку высокакваліфікаваных работнікаў з вопытам працы, павышэння сацыяльнай абароны работнікаў Банка.

 

 

// || F::getRealIP() == "10.200.10.145"