Дакумент, які пацвярджае адпавяданне здзяйсняемай валютнай аперацыі патрабаванням валютнага заканадаўства

Патрабаванні заканадаўства да зместу і афармлення:

Да дакументаў, якія пацвярджаюць адпавяданне здзяйсняемых валютных аперацый патрабаванням валютнага заканадаўства адносяцца валютныя дагаворы, выканаўчыя дакументы, судовыя рашэнні, пастановы і іншыя працэсуальныя дакументы, акты заканадаўства Рэспублікі Беларусь або іншай дзяржавы, інфармацыя з сеткі Інтэрнэт.

Прадстаўляемыя дакументы павінны быць сапраўднымі на дзень іх прадстаўлення і дзейнічаць у дзень правядзення плацяжу (пераводу) па валютнай аперацыі.

Дакументы на папяровым носьбіце прадстаўляюцца ў банк у арыгінале або ў выглядзе копій, завераных подпісам  фізічнай асобы.

Калі да правядзення валютнай аперацыі мае дачыненне толькі частка дакумента, дапускаецца прадстаўленне ў банк часткі дакумента ў выглядзе заверанай выпіскі з яго, якая ўтрымлівае інфармацыю, дастатковую для вызначэння банкам адпавядання здзяйсняемых валютных аперацый патрабаванням валютнага заканадаўства і складання справаздачнасці.

Дакументы, складзеныя на замежнай мове, належаць да перакладу на адну з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь і сведчання подпісам фізічнай асобы.

Прадстаўляемая інфармацыя з сеткі Інтэрнэт павінна ўтрымліваць запіс «Інфармацыя ўзята з сеткі Інтэрнэт».