«  !»

« !»

«»  -˲!

«» -˲!

  « »

« »

 «»

«»

 «-»

«-»

 #

#

 «»

«»

 MASTERCARD « »  ϲʲ MEGOGO!

MASTERCARD « » ϲʲ MEGOGO!

 ֨ ߡ

֨ ߡ

  « »

« »

 • ?

  ?

  : 0
  : 0

 • « 1 »

  ̲Ͳ :

  100.00 BYN

  I :

  12

  :

  7.5%

                            «-- »

  ̲Ͳ :

  50.00 BYN

  I :

  9

  :

  6%

                    «-- »

  ̲Ͳ :

  50.00 BYN

  I :

  9

  :

  7.5%


  « »

  ̲Ͳ :

  500.00 BYN

  I :

  24

  :

  10.5%

  « 35 »

  ̲Ͳ :

  150.00 BYN

  I :

  35

  :

  1%

  « »

  ̲Ͳ :

  150.00 BYN

  I :

  185

  :

  2.5%

  « »

  ̲Ͳ :

  150.00 BYN

  I :

  9

  :

  6.9%

  « »

  ̲Ͳ :

  150.00 BYN

  I :

  24

  :

  10.2%

  « »

  ̲Ͳ :

  100.00 BYN

  I :

  12

  :

  5.5%

  « »

  ̲Ͳ :

  100.00 BYN

  I :

  12

  :

  7.5%

  «»

  ̲Ͳ :

  0.01 BYN

  I :

  0

  :

  0.5%

  «»

  ̲Ͳ :

  0.01 BYN

  I :

  0

  :

  0.5%

  « »

  ̲Ͳ :

  1.00 BYN

  I :

  0

  :

  0.5%

  ̲Ͳ :

  0.00 BYN

  I :

  0

  :

  0.5%
 • -

  ̲Ͳ :

  100.00 USD

  I :

  01.06.2019

  :

  3.5%

                       «-- »
                                                               

  ̲Ͳ :

  100.00 USD

  I :

  23

  :

  2.3%

                     «-- »
                                                               

  ̲Ͳ :

  3 . RUB

  I :

  23

  :

  6.5%

                       «-- »
                                                               

  ̲Ͳ :

  100.00 USD

  I :

  23

  :

  2.5%

                     «-- »
                                                               

  ̲Ͳ :

  3 . RUB

  I :

  23

  :

  9%

  « » ,

  ̲Ͳ :

  100.00 USD

  I :

  185

  :

  0.5%

  « »

  ̲Ͳ :

  5 . RUB

  I :

  185

  :

  3%

  « » ,

  ̲Ͳ :

  100.00 USD

  I :

  18

  :

  1.8%

  « »

  ̲Ͳ :

  5 . RUB

  I :

  18

  :

  5.5%

  « » ,

  ̲Ͳ :

  100.00 USD

  I :

  9

  :

  1.6%

  « »

  ̲Ͳ :

  5 . RUB

  I :

  9

  :

  6%

  « » ,

  ̲Ͳ :

  100.00 USD

  I :

  36

  :

  2.5%

  « »

  ̲Ͳ :

  5 . RUB

  I :

  36

  :

  5%

  « »

  ̲Ͳ :

  1.00 USD

  I :

  0

  :

  0.1%

  ̲Ͳ :

  0.00 USD

  I :

  0

  :

  0.1%
 • ,

 • Ѳ:

  :

  BYN

  :

  4

  «»

  Ѳ:

  :

  BYN

  :

  35

  « »

  Ѳ:

  :

  BYN

  :

  2

  «»

  Ѳ:

  :

  BYN

  :

  2

  ""

  Ѳ:

  :

  BYN

  :

  4

  Ѳ:

  :

  BYN

  :

  3

  Ѳ:

  :

  BYN

  :

  4
 • -Maestro

  Ѳ:

  , MasterCard

  :

  BYN

  :

  3

  Maestro

  Ѳ:

  MasterCard

  :

  USD, EUR, RUB, BYN

  :

  3

  «»

  Ѳ:

  Visa, MasterCard,

  :

  BYN

  :

  3

  Visa Classic, MasterCard Standard

  Ѳ:

  Visa, MasterCard

  :

  USD, EUR, RUB, BYN

  :

  2, 3

  Visa Classic « »

  Ѳ:

  Visa

  :

  USD, EUR, RUB, BYN

  :

  3

  Visa Gold, MasterCard Gold

  Ѳ:

  Visa, MasterCard

  :

  USD, EUR, RUB, BYN

  :

  2, 3

  «»

  Ѳ:

  Visa

  :

  USD, EUR, RUB, BYN

  :

  1, 2

  «»

  Ѳ:

  MasterCard

  :

  USD, EUR, RUB, BYN

  :

  1, 2

  «»

  Ѳ:

  MasterCard,

  :

  BYN

  :

  3

  «-»

  Ѳ:

  Mastercard

  :

  USD, EUR, RUB, BYN

  :

  3

  #

  Ѳ:

  Visa

  :

  USD, EUR, RUB, BYN

  :

  3
 • Գ
 • -
 • -
 • -
  (WEB)
 • i,

 • 147

1 2006 .

1 2006
  «    «»

( )

 

2004 .

2005 .

1

2

3

4

5

2011

 

580805,4

673177,6

2012

 

350934,7

383798,0

201

18

229870,7

289379,6

2021

 

141629,2

198409,4

2022

 

13254,9

16844,9

202

19

128374,3

181564,5

2031

20

48840,0

64995,8

2032

( )

21

4285,4

2179,2

2033

22

-

5,3

2034

 

50,2

148,6

2035

23

55150,5

59571,7

203

 

108326,1

126900,6

2041

24

16005,8

46217,7

20

 

450565,3

551627,0

2101

25

269205,2

330655,1

2102

 

21989,0

33273,1

2103

26

63942,5

55777,9

21

 

355136,7

419706,1

22

 

61552,0

88612,3

()

 

33876,6

43308,6

 

-

-

 

-

-

             ermakova                    ..

                           lysokovskaya                     ..

«_6__»     2006 .

. .

«»             auditel_popkovsky     ..

, , Ctrl+Enter
/ / / 1 2006 .